Nhiều Nhóm Phò Sự Sống hoan nghênh Dự Luật Y Tế cắt giảm 86% ngân quỹ dành cho Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình.

(CNSNews.com) – Nhiều nhóm Phò Sự Sống như Family Research Council viết tắt là FRC (Hội Nghiên Cứu Về Gia Đình) và Created Equal (Tổ Chức Mọi Người Sinh Ra Bình Đẳng) đã hoan nghênh dự luật mới của Thượng Viện có tên là Better Care Reconcilation Act năm 2017, viết tắt là BCRA (Luật Điều Chỉnh Chăm Sóc Tốt Hơn). Dự luật này sẽ cắt khoảng $390 tỉ, chiếm khoảng 86% ngân quỹ của Liên Bang cung cấp cho Tổ Chức Kế hoạch Hóa Gia Đình qua chương trình Medicaid hằng năm.

FRC (Hội Nghiên Cứu Về Gia Đình) đã cho biết trong thông tin báo chí rằng hội ủng hộ dự luật mới đây của Thượng Viện vì đang đi theo chiều hướng phò sự sống.

Nhưng theo Title X (Luật Liêng Bang X), Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình sẽ tiếp tục nhận được trợ cấp từ quỹ liên bang khoảng $60 triệu.

Chủ tịch Hội FRC là Tony Perkins nói rằng bản dự luật “phục hồi nguyên tắc phò sự sống của Tu Chính Án Hyde, xác định rõ việc phá thai không nằm trong việc chăm sóc sức khỏe và do đó không nên được trợ giúp tài chánh.” Trái ngược với luật ObamaCare cho phụ nữ muốn chọn phá thai hay không, dự luật mới này không cho phép dùng tài khoản đóng cho bảo hiểm để trả cho việc phá thai.

Luật ObamaCare tránh né Tu Chính Hyde và vi phạm sự ý niệm hiển nhiên là nếu người đóng thuế chống lại việc phá thai thì họ sẽ không bị bắt buộc đóng thuế trả cho quỹ phá thai đó.

Cũng theo thông tin báo chí, FRC còn cho rằng dự luật này sẽ phân phối lại ngân quỹ để giúp cho các trung tâm y tế cộng đồng, với con số cơ sở nhiều hơn của tổ chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình mà không thực hiện việc phá thai. Số tiền cắt từ quỹ cho Kế Hoạch Hóa Gia Đình hằng năm dĩ nhiên sẽ tạo ra nhiều sự chăm sóc đa dạng để phục vụ tốt hơn những nhu cầu của các gia đình.

Created Equal (Tổ chức Mọi Người Sinh Ra Bình Đẳng) cũng đã biểu tình hơn hai giờ trước Tòa Nhà Văn Phòng Rusell của Thượng Viện vào hôm Thứ Năm để chắc rằng các Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa cũng ủng hộ việc cắt giảm ngân quỹ của Kế Hoạch Hóa Gia Đình trong dự luật mới này.

Tổ chức này đã phân phát 100 tập tài liệu, mỗi tập gồm có một mô hình thai nhi 12 tuần tuổi và một lá thư “Baby Hope” (Hy vọng của em) gởi đến các Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ.

Lá thư có nội dung như sau:

“Tên em là Baby Hope. Em mới được 12 tuần tuổi, nhưng em muốn được sống. Nhưng tội nghiệp cho em vì có nhiều khả năng em sẽ bị giết bởi cái tổ chức có tên là Kế Hoạch Hóa Gia Đình trước khi em có cơ hội để chào đời. Tệ hại hơn nữa, Kế Hoạch Hóa Gia Đình, một tổ chức phá thai lớn nhất Hoa Kỳ đã giết 900 trẻ em trước khi được sinh ra như em mỗi ngày, mà trớ trêu thay việc giết hại em lại được trả lương bởi tiền đóng thuế của những người dân Hoa Kỳ.

“Tuy nhiên, quý vị có thể ngưng ngay việc Kế Hoạch Hóa Gia Đình giết em và những em khác. Quý vị chỉ cần bỏ phiếu ủng hộ cho một luật chăm sóc sức khỏe để không chi trả cho việc phá thai của Kế Hoạch Hóa Gia Đình bằng tiền đóng thuế của người dân và dùng tiền đó để giúp cho các trung tâm y tế cộng đồng.

“Vì em và hằng trăm trẻ khác như em, em van nài quý vị hãy từ chối cấp quỹ cho việc phá thai và tổ chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình trong luật chăm sóc sức khỏe.

“Xin bảo vệ em.

“Rất trân trọng, Baby Hope”.

Giám Đốc Điều Hành của Created Equal là Mark Harrington nói rằng ông rất vui mừng với bản dự luật mới của Thượng Viện, nhưng ông không hy vọng luật mới này có thể bãi bỏ ObamaCare hay dễ dàng thông qua tại Thượng Viện.

Harrington nói rằng “Nghị Sĩ McConnell đã làm việc với phía Dân Chủ trong hai tuần qua mặc dù thực tế là điều khoản cắt bỏ ngân quỹ của tổ chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình vẫn còn trong vòng thảo luận, nhưng chúng tôi vẫn có chút hoài nghi bởi nếu ông ta cần phía Dân Chủ để thông qua dự luật thì họ sẽ đòi loại bỏ điều khoản đó.”

FRC cũng chỉ ra những vấn đề phò sự sống trong một số điều khoản, bao gồm quỹ mới $70 triệu cho các công ty bảo hiểm. Tổ chức FRC sẽ không ủng hộ dự BCRA (Luật Điều Chỉnh Chăm Sóc Tốt Hơn) nếu việc cắt bỏ ngân quỹ của Kế Hoạch Hóa Gia Đình không có trong dự luật.

Chủ tịch tổ chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình là Cecile Richard cũng đã lên tiếng về dự luật mới này và gọi BRCA là một dự luật “tồi tệ nhất cho phụ nữ” và rằng 13 triệu phụ nữ sẽ không còn được chăm sóc thai nghén nếu luật này được thông qua.

Giuse Thẩm Nguyễn