"Chúng ta được kêu gọi nên thánh".

VATICAN: (Zenit. org). - Đây là bản dịch bài giảng của Đức Gioan Phaolô II trong nghi thức trọng thể phong thánh vị sáng lập Opus Dei Josemaia Escriva de Balaguer. Lễ phong thánh diễn ra trong Quảng trường thánh Pherô * * *

1. "Phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa" (Romans 8:14). Những lời nói này của thánh Phaolô Tông đồ, chúng ta mới nghe trong buổi lễ chúng ta, giúp chúng ta hiểu rõ hơn sứ điệp đầy ý nghĩa của việc phong thánh Josemaria Escriva de Balaguer, hôm nay. Vi thánh để mình sẳn sàng theo sự hướng dẫn của Thần Khí, vì xác tín rằng chỉ bằng cách này ý Chúa mới được thực hiện.

Chân lý Kitô hữu cơ bản luôn là một chủ đề bài giảng của ngài. Thât vậy, ngài không thôi mời con cái thiêng liêng của ngài kêu xin Chúa Thánh Thần ngõ hầu đời sống nội tâm, tức là đời sống trong tương quan vói Chúa, và gia đình, sự sống nghề nghiệp và xã hội, thành toàn bằng những thực tại nhỏ nhặc trần thế, không bị chia cắt, nhưng phải làm thành một cuộc sống duy nhất "thánh thiện và đầy Chúa. "Ngài viết, "Chúng ta gặp Thiên Chúa vô hình trong những sự vật vật chất và hữu hình nhất" ("Những cuộc đàm đạo với Monsignor Escriva, " No. 114).

Huấn giáo này của ngài ngày nay vẫn còn hợp thời và khẩncấp. Người tín hữu, nhờ bí tích rửa tội tháp nhập họ vào Chúa Kitô, được kêu gọi ôm ấp một tương quan không hề dứt và thiết yếu với Chúa. Họ được kêu gọi nên thánh và cọng tác trong sự cứu rỗi nhân loại.

2. “Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Eden, dể cày cấy và canh giữ đất đai" (St 2:15). Sách Sáng thế, như chúng ta vừa nghe trong bài đọc một, nhắc chúng ta nhớ Đấng Sáng Tạo đã giao phó trái đất cho chúng ta, để "cày cấy" và "canh giữ" nó. Các người tín hữu đang làm việc trong những thực tại khác nhau trên thế giới này, góp phần thực hiện chưong trình phổ quát này của Chúa. Việc lao động và bất cứ sinh hoạt nào khác, mà làm với sự giúp của ân sủng, trở nên phương tiện nên thánh hằng ngày.

“Đời sống thông thường của một người tín hữu có đức tin-- Josemaria Esciva quen nói như vậy-- khi họ lao động hay nghỉ ngơi, khi họ cầu nguyện hay ngủ, trong mọi lúc, là một đời sống có Chúa hiện diện luôn luôn" (Những bài gẫm, March 3, 1954). Cái nhìn siêu nhiên này về sự sống mở ra một chân trời phong phú lạ thường về những viễn ảnh cứu rổi bởi vì, dầu trong bối cảnh chỉ xem ra đơn điệu của những biến cố trần gian bình thường, Chúa đến gần chúng ta và chúng ta có thể cọng tác trong chương trình cứu rỗi của Người. Do đo, người ta có thể hiểu dễ dàng hơn điều Công đồng Vatican II khẳng định, tức là "sứ điệp Kitô giáo không làm cho con người tránh né khỏi công cuộc xây dựng thế giới [... ] nhưng trái lại bổn phận thực hiện những điều ấy còn thúc bách họ hơn nữa" ("Gaudium et Spes, " 34).

3. Trông coi thế giới cho Chúa và biến đổi nó từ trong: đó là lý tưởng đấng sáng lập thánh chỉ cho các người , hỡi những anh chị em thân mến, những kẻ hôm nay vui mừng vì ngài được đưa lên vinh quang bàn thờ. Ngài tiếp tục nhắc chúng ta về sự cần thiết không nên để mình run sợ trước một nền văn hóa vật chất, đe dọa phá hủy căn tính đích thực nhất của các đầy tớ Chúa Kitô. Ngài thích lập lại mạnh mẻ rằng đức tin Kitô giáo chống lại chủ nghĩa tuân theo và sự biếng nhác nội tâm.

Đi theo những bước chân ngài, hãy phổ biến trong xã hội, không phân biệt sắc tộc, giai cấp, văn hóa hay tuổi tác, ý thức rằng chúng ta được kêu gọi nên thánh. Trước hết, hãy ra sức nên thánh, bằng cách vun trồng một kiểu khiêm nhượng và phục vụ theo tin mừng, phó thác cho Chúa Quan Phòng và luôn luôn nghe tiếng của Thần Khí. Bằng cách đó, anh em sẽ là "muối cho đời" (x. Mt 5: 13) và "ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời " (ibid. 5:16

4. Dĩ nhiên không thiếu những hiểu lầm và những khó khăn cho người cố gắng phục vụ Tin Mừng với lòng trung. Chúa thanh tẩy và tạo hình dáng cho tất cả những kẻ người kêu gọi đi theo Người, với quyền lực thần bí của thánh giá, nhưng trong thánh giá--vị thánh mới nói đi nói lại- chúng ta gặp ánh sáng, hòa bình và niềm vui: "Ánh sáng trong Thánh giá, Sự Yên nghỉ trong Thánh giá, Vui mừng trong Thánh giá!"

Từ 7/8 1931, khi dâng Thánh lễ, lời Chúa Giêsu đã vang dội trong linh hồn của ngài: "Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi" (John 12:32), Josemaria Escriva đã hiểu rõ hơn rằng sứ vụ của người đã được rửa tôi hệ tại dương cao thánh giá Chúa Kitô trên tất cả thực tại nhân bản, và cảm thấy nổi lên trong nội tâm ngài tiếng gọi khích động phải phúc âm hóa tất cả các môi trường. Bấy giờ, không do dự, ngài chấp nhận lời mời Chúa Giêsu đã nói với Tông đồ Phero, lời mời này đã vang dội trong quảng trường này cách đây ít lâu: "Chèo ra chỗ nước sâu!" Ngài truyền thông lời mời đó cho tất cả gia đình thiêng liêng của ngài, ngõ hầu họ có thể dâng hiến cho Giáo hội một sự đóng góp hữu hiệu về hiệp thông và phục vụ tông đồ. Lời mời này trải dài tới tất cả chúng ta ngày nay: "Chèo ra chỗ nước sâu, mà thả lưới bắt cá, " Thầy thần linh nói với chúng ta (Lc 5: 4).

5. Dầu sao, muốn hoàn thành một sứ vụ đòi hỏi thể ấy, phải có sự lớn lên nội tâm liên tục được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện. Thánh Josemaria là một người thầy trong việc cầu nguyện, mà ngài coi như một "vũ khí" lạ lùng cứu vớt thế giới. Ngài luôn luôn khuyến khích: "Trước hết, cầu nguyện; rồi mới đền tội; đứng hàng thứ ba, nhưng nhất thiết trong hàng thứ ba là, hành động" ("The Way, " No. 82). Đó không phải là một nghịch lý, nhưng là một chân lý muôn đời. Tính hiệu quả của việc tông đồ là trên hết nhờ lời cầu nguyện và một đời sống bí tích mãnh liệt và kiên trì. . Đây là, trong bản chất, bí quyết của sự thánh thiện và của sự thành công thật của các thánh.

Xin Chúa giúp anh chị em, hỡi các anh chị thân mến, chấp nhập lời trối khổ hạnh và tuyền giáo đòi hỏi này. Xin Đức Maria nâng đỡ anh chị em, mẹ mà đấng sáng lập thánh đã kêu cầu như "Sự Hy vọng chúng ta, Toà đấng Khôn ngoan, Tôi tớ Chúa!"

Xin Đức Bà biến mổi người chúng ta thành một nhân chứng đích thực Tin Mừng, sẳn sàng góp phần quảng đại trong mọi nơi cho việc xây dựng Nước Chúa Kitô. Xin cho gương và huấn giáo của thánh Josemaria nên một sự khuyến khích cho chúng ta, ngõ hầu, sau khi kết túc cuộc hành hương dưới thế này, chúng ta cũng có thể chia sẻ gia tài phúc lộc trên trời. Ở đó, cùng với các thiên thần và tất cả các thánh, chúng ta sẽ chiêm ngắm gương mặt Chúa, và ca hát vinh quang Chúa cho đến muôn đời!