Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Chân Dung Của Mẹ
Nguyễn Bá Khanh4/20/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

CHÂN DUNG CỦA MẸ
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh
Hương thơm tỏa nhẹ thiên đình.
Mẹ đẹp diễm lệ, xinh xinh tuyệt vời..
(Trích thơ của Lm.Giuse Nguyễn Hưng Lợi)

See Also

3/20/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Điêu Khắc Của Trời
Richard Drysdale
1/30/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Mận
Diệp Hải Dung Australia
1/19/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Diệp Hải Dung, Australia
1/12/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Bình Minh An Lành
Diệp Hải Dung, (Australia)
1/10/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Đứng Trước Thiên Nhiên
Tấn Đạt
12/21/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Đón Mừng Giáng Sinh Từ Úc Châu
Diệp Hải Dung
11/18/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Con Của Mẹ
Nguyễn Đức Cung
8/26/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Chăn Vịt
Tấn Đạt
7/24/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Điêu Khắc Của Gió Mưa
Nguyễn Đức Cung
6/26/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Theo Chân Mẹ Maria
Mỹ Lê
5/6/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Nỗi Lòng Của Mẹ
Nguyễn Đức Cung
3/11/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Điêu Khắc Của Trời
Tấn Đạt
12/16/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Thiếu Nữ Chăn Chiên
Dominic Đức Nguyễn
11/17/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Cửa Sổ
Joseph Nguyễn Tro Bụi
9/7/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Chân Dung Mẹ Maria
Nguyễn Bá Khanh
8/14/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Đức Mẹ Về Trời
Diệp Hải Dung, (Australia)
8/5/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Thánh Mẫu Việt Nam
Diệp Hải Dung, Australia
7/21/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Mẹ Là Sao Sáng
Diệp Hải Dung, Australia
6/28/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Thánh Mẫu
Diệp Hải Dung, Australia
5/27/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Nhà Hát Con Sò Sydney, Úc
Diệp Hải Dung Australia