Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Vàng Đồi Xuân
Mỹ Lê4/19/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

HOA VÀNG ĐỒI XUÂN
Ảnh của Mỹ Lê
Tiết xuân mưa nắng dịu dàng
Đồi hoang cỏ biếc hoa vàng lượn quanh
Đơn sơ đẹp tựa như tranh.
(bt)

See Also

4/18/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Giao Mùa Đông Xuân
Dominic Đức Nguyễn
4/11/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Tím
Joseph Ngọc Phạm
4/10/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Bức Tranh Mùa Xuân
Mỹ Lê
4/9/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hương Sắc Đầu Xuân
Dominic Đức Nguyễn
4/6/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Đôi Nấm Tí Hon
Richard Drysdale
4/3/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Ngắm Xuân
Nguyễn Đức Cung
3/31/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Thơm Mật Ngọt
Lê Trị
3/29/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Đầu Ngày
Thérésa Nguyễn
3/28/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Đan Cờ Vàng
Đặng Đức Cương
3/27/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Xuân Trên Đồi
Richard Drysdale
3/23/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Xuân
Tấn Đạt
3/22/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Thập Giá Trên Đồi
Lê Trị
3/19/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Nắng Trên Đồi Xuân
Nguyễn Đức Cung
3/17/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Cuối Đông
Thérésa Nguyễn
3/16/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Nụ Cười Hoa
Dominic Đức Nguyễn
3/13/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Lá
Đặng Đức Cương
3/12/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Chớm Xuân
Vũ Đình Huyến, Lm
3/6/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Nhịp Cầu Vàng
Lê Trị
2/28/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Nụ Hôn Vội Vàng
Joseph Ngọc Phạm
2/16/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Có Đôi
Đặng Đức Cương