HOA VÀNG ĐỒI XUÂN
Ảnh của Mỹ Lê
Tiết xuân mưa nắng dịu dàng
Đồi hoang cỏ biếc hoa vàng lượn quanh
Đơn sơ đẹp tựa như tranh.
(bt)