GIAO MÙA ĐÔNG XUÂN
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Núi non tuyết trắng hoa vàng
Đông, Xuân họp mặt bàng hoàng thiên nhiên.
(nđc)