Thứ Sáu Tuần Thánh
Ga 18, 1 – 19, 42

Tình yêu thập giá

Con người từ muốn thuở vẫn tìm kiếm những gì là tốt đẹp cho đời sống của mình. Có người tìm thuốc trường sinh để kéo dài sự sống, có người tìm đối tượng lý tưởng cho đời mình, có người tìm dễ dãi và tìm hưởng thụ. Nhưng tất cả đều chỉ là những cái mau qua ở đời. Tuy nhiên, có một người tên là Giêsu đã giới thiệu với nhân loại, với thế giới, với chúng ta một sự thật, một điều mối mọt, ten sét không thể làm hư hỏng được : “ đó là tình yêu tuyệt đối, vô vị lợi và chấp nhận tự hủy “.

Thực tế, chúng ta tự hỏi : vào buổi sáng ngày hôm ấy, cách đây 2017 năm, tại sân Phủ đường Philatô, ai đã được giới thiệu và điều gì được giới thiệu? ...Nhiều người có thể nghĩ những con người được giới thiệu là : kẻ giầu có, biệt phái, luật sĩ có uy tín, kỳ mục và các lãnh đạo tôn giáo Do Thái, vị thượng tế, quan tổng trấn Philatô vv…Những điều được giới thiệu để người ta thèm muốn, kiếm tìm là sự thành công ở đời, thế giá, uy tín, tiếng tăm, ảnh hưởng, địa vị, của cải vật chất vv…Nhưng nếu, chúng ta chịu khó suy nghĩ, nhận định, chúng ta sẽ thấy những điều đó và những con người đó không tồn tại lâu dài, tất cả rồi sẽ qua đi, tất cả rồi sẽ mất hút, không tồn tại ở trần gian.Điều trớ trêu và ngược đời là không phải những người vừa được nêu trên kia đang đưa ra được những khuôn mặt mới mẻ và những điều mới mẻ, mà chính tù nhân Giêsu người Nagiarét mới đang giới thiệu một điều vừa mới mẻ, vừa vững bền, tuy bề ngoài xem ra Người đang là con người bị yếm thế, thất bại, mặt mũi bê bết máu, đối với nhiều người không hấp dẫn, không gây ấn tượng tí nào ! Vâng, điều Đức Giêsu Nagiarét đang giới thiệu qua cuộc đau khổ và qua thân xác bầm dập của Ngài, đó là tình mến tuyệt đối, tình mến vô vị lợi, tình mến khiến Ngài quên mình, tự hủy, hy sinh đến cả mạng sống của mình. Điều Chúa Giêsu đanhg làm là điều mới mẻ, vì trong nhân loại chưa ai dám làm, và có thể làm vì nó bền vững hơn mọi cái trên đời vì những điều phát xuất từ tình mến sẽ tồn tại…

Vậy, Chúa Giêsu đến trần gian để giới thiệu sức sống mãnh liệt, sức sống anh hùng, cuộc sống vĩnh cửu, do đó cũng là điều mới mẻ chưa bao giờ có. Bài ca về người tôi tớ đau khổ mà ngôn sứ Isaia giới thiệu hôm nay tại Phủ Đường Philatô, máu me bê bết, người ta mới nhận ra người tôi tớ đáng thương ấy là Đức Kitô vừa đáng thương vừa vô cùng cao cả, vừa đáng mọi người nể phục, tôn kính.Điều gì đã khiến Đức Kitô có tình yêu tuyệt đối như thế, có sức mạnh can trường,vị tha như thế ? Thưa đó chính là sức mạnh của Thiên Chúa, sức mạnh của Chúa Thánh Thần, ơn của Thiên Chúa, khuôn mặt vô cùng đáng yêu, đáng mến của Thiên Chúa, vinh quang trên hết mọi vinh quang là vinh quang của Thiên Chúa.

Đành rằng trong nhân loại, trên thế giới đã có hoặc sẽ có những vị anh hùng rất cao vời, có tình mến vô cùng cao cả, nhưng chắc chắn họ không thể so sánh với Chúa Giêsu, vì chính Ngài là Thiên Chúa, và chính do ơn sức mạnh vô hình bên trong Thiên Chúa đã ban cho Ngài…

Chúng ta tôn vinh, khâm phục Ngài vì tính mới mẻ, tình yêu tuyệt vời, cao siêu Ngài dành ban cho nhân loại, cho thế giới, cho chúng ta qua Thập giá của Ngài :” Khi nào Ta được giương cao khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta “…” Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu “ ( Ga 15, 13 ).

Lạy Chúa Giêsu, xin ban sức mạnh, đức tin và niềm vui cho chúng con, để khi tham dự vào cuộc Thương khó của Chúa, chúng con trở thành khí cụ bình an cho mọi người, và để mọi người nhận ra chúng con đang có Chúa ở trong chúng con.Amen.