300 NGƯỜI KHUYẾT TẬT THUỘC TỔNG GIÁO PHẬN PARIS HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ MÂN CÔI TẠI LỘ ĐỨC

Từ đầu tháng 01/2017, các trường học vùng Paris được nghỉ lễ Phục Sinh trong vòng hai tuần lễ. Vào các năm lẻ như năm nay, Mục vụ Y tế của Tổng Giáo phận Paris phối hợp với Hội đoàn ABIIB tổ chức hành hương Lộ Đức, dành cho khoảng 300 người khuyết tật. Năm nay, Đức Ông Benoist de Sinety, Tổng đại diện Giáo phận Paris cùng với 15 linh mục, các bác sĩ, y tá Công Giáo và khoảng 500 người thiện nguyện đồng hành với các người khuyết tật trong cuộc Hành hương Mân côi. Giáo Hội hằng quan tâm và đồng hành với những người khuyết tật. Mục vụ người khuyết tật thực thi lời Chúa dạy : ‘‘Mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’’ (Mt 25,40)

Cuộc hành hương khởi sự từ ga Montparnasse, những người thiện nguyện đẩy xe lăn chở người khuyết tật vào các toa dành riêng, đưa đến tòa nhà gần hang đá Lộ Đức.

Mục vụ người khuyết tật của một vị giám mục Paris.

Có nhiều phòng từ 1, 2 đến 6 giường. Mỗi phòng có một bác sĩ và một y tá. Các người thiện nguyện của Hội ABIIF ở trong các khách sạn.

Trong 6 ngày hành hương, đoàn hành hương dự Thánh lễ tại Nguyện đường Sainte Bernadette, Saint Joseph, Saint Pie-X và hang đá Massabielle. Ngoài ra là rước kiệu, giải tội, bí tích dành cho bệnh nhân, đi đàng thánh giá. Nhóm ABIIB-giới trẻ có các sinh hoạt dành cho những người khuyến tật trẻ tuổi. Ngoài ra có nhóm MiniBiif chăm lo các em nhỏ khuyết tật

Sinh hoạt mỗi tối trong 6 ngày hành hương

Cuộc hành hương Lộ Đức của tổng giáo phận Paris dành cho người khuyết tật thể hiện tình yêu thương qua hành động cụ thể mà thánh Phaolô hằng nhắc nhủ : “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được” (1Cr 13,4-8).

Lộ Đức, ngày 02/04/2017
Lê Đình Thông