Tín điều Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội

Ngày 08.12.1854 Đức Thánh Cha Pio IX. loan báo tín điều Đức mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội.

Đâu là nguồn gốc lịch sử của tín điều này?

Tín điều này trình bày Đức mẹ Maria ngay từ giây phút đầu tiên thụ thai là người trong cung lòng mẹ mình , bà Thánh Anna, đã được giải thoát không bị vướng mắc vào tội tổ tông truyền lại từ khi Ông Bà nguyền tổ Adong-Evà phạm tội lỗi luật Thiên Chúa ăn qủa cây trái cấm trong vườn địa đàng.

Phụng vụ mừng đức mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội bên Đông phương có từ thời thế kỷ 10. đến thế kỷ 12. với tên gọi: Ngày vô nhiễm nguyên tội của rất thánh mẹ Thiên Chúa sinh bởi Thánh Anna.

Bên Tây phương Thánh Anselm Canterbury năm 1100 đã thiết lập lễ này trong giáo phận của ngài.

Sau khi Dòng Thánh Phanxico được thành lập, năm 1263 dưới sự hướng dẫn của Thánh Bonaventura Hội Dòng ở Pisa đã lập lễ đức mẹ Vô nhiễm nguyên tội là lễ kính của riêng hội Dòng.

Lần đầu tiên Công đồng ở Basel trong phiên họp thứ 36. ngày 17.09.1439 đã cắt nghĩa, Đức mẹ Maria không hề bao giờ bị vướng mắc vào tội tổ tông truyền lại.

Năm 1477 Đức Thánh Cha Sixtus IV. đã thiết lập lễ này trong thành Roma.

Công đồng Trient ( 1545-1565) công bố tội nguyền tồ không có dấu vết nơi Đức mẹ Maria.

Năm 1708 lễ mừng kính đức mẹ vô nhiễm nguyên tội thời Đức Thánh Cha Clemens XI. trở thành lễ mừng kính trong toàn thể Giáo Hội Công Giáo hoàn cầu.

Ngày 08.12.1854 Đức Thánh Cha Pius IX. loan báo tín điều tin nhận Đức mẹ maria vô nhiễm nguyên tội trong Giáo Hội

Năm 1858 Đức mẹ Maria hiện ra với Bernadette Soubirous ở Lourdes bên nước Pháp và xưng mình: Ta là đấng vô nhiễm nguyên tội.

Lễ mừng kính đức mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội liên hệ chặt chẽ với ngày lễ mừng sinh nhật Đức mẹ, 08.09. hằng năm, một lễ kính Đức mẹ Maria có từ lâu đời nhất từ thế kỷ thứ 5., cũng là lễ nói lên ý nghĩa cùng vị trí của Đức mẹ Maria trong công việc cứu chuộc của Chúa Giêsu.

Và lễ Đức mẹ vô nhiễm nguyên tội cũng trong liên quan với lễ mừng kính Đức mẹ Maria hồn xác được đưa về trời ngày 15.08. hằng năm, cũng như lễ kính Đức mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh mà cũng gọi là lễ Nến, kính ngày 2.2. hằng năm.

Lễ mừng kính đức mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội bao gồm lịch sử của công trình ơn cứu chuộc trước đó, và làm cho sự hoàn thành ơn cứu độ tỏ rõ trong hiện tại.

Nơi đức mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu, điều đoan hứa với tổ phụ Adong, tổ phụ Abraham và dòng dõi Vua David được thể hiện hoàn tất.

Khi Đức mẹ Maria sinh ra, thời gian được hoàn tất để Thiên Chúa có thể sai gửi Con của Ngài đến trần gian.

Mẹ Maria đã thụ thai Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu, bởi quyền năng Chúa Thánh Thần - lễ truyền tin kính mừng ngày 25.03. hằng năm - và chín tháng sau - ngày 25.12. - hạ sinh Con Thiên Chúa, hài nhi Giêsu.
Sau khi sinh hài nhi Giêsu, đức mẹ Maria đã đem Chúa Giêsu mà toàn dân đang trông chờ là vị Cứu Thế, trình diện cho dân Chúa nơi đền thờ - lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ ngày 2.2. hằng năm.-

Và đức mẹ Maria sau khi hoàn tất cuộc lữ hành đời sống trên trần gian được Chúa Giêsu đem cả hồn lẫn thân xác về trời, lễ mừng kính đức mẹ hồn xác lên trời ngày 15.08. hằng năm.

Có những suy luận tranh cãi hồ nghi về tín điều Đức mẹ vô nhiễm nguyên tội. Nhưng „ với Thiên Chúa không có sự gì là không thể làm được.“ ( Lc 1,37).

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long