LOS ANGELES - Linh mục Nguyễn văn Hùng, giám đốc Trung Tâm Công Nhân Hy Vọng tại Ðài Loan, hiện đang thăm viếng Hoa Kỳ để báo động, thông tin và thảo luận về tệ nạn bán các gái Việt Nam qua Ðài Loan làm vợ hoặc làm những việc tôi đòi.

Trung tâm Hy Vọng của Cha Hùng hiện đang cung cấp sự trợ giúp và cố vấn cho các nạn nhân của tội ác buôn người. Linh Mục Hùng cho biết trong năm 2004 có trên một trăm ngàn cô gái Việt Nam đã được bán sang Ðài Loan, và mỗi cô gái được bán ra với giá với giá trung bình là năm ngàn rưỡi tiền Ðài Loan.

Cha Hùng trong vài tuần nay đã tiếp xúc với các linh mục và giáo dân Việt Nam tại Nam Cali, gặp gỡ các tổ chức, nói truyện trên các đài phát thanh để cảnh giác cho đồng bào về tai hại và những hậu quả nghiêm trọng của các vụ buôn bán người nhất là phụ nữ sang Đài Loan và các nước trong vùng Đông Nam Á.

Trong các buổi nói truyện nêu trên, Cha Hùng đã cho thấy thảm cảnh bi thương của những cô gái Việt Nam phải sống trong sự kìm kẹp, giam lỏng và bị thiệt hại mọi mặt về tinh thần cũng như thể xác, bị lạm dụng tình dục và nhân phẩm của mình.

Trên trang VietCatholic trong 2 năm qua, chúng tôi cũng đã từng nêu lên vấn đề này trước công luận. Đặc biệt vào khoảng 1 năm trước đây, trong dịp Đức Hồng Y JB Phạm Minh Mẫn sang thăm Hoa Kỳ, ngài cũng đã nêu lên tệ nạn xã hội này và đã cấp thời nói tới nhu cầu cung ứng mục vụ và giúp đỡ cho các phụ nữ này, không riêng gì tại Đài Loan mà còn các nước khác như Malaysia, Thái Lan và Nam Dương. v.v…

Để thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự quan tâm và chú ý của chính giới Hoa Kỳ, vào ngày 2-8-2004, cha Nguyễn văn Hùng đã lên trên Washington D.C. để gặp dân biểu Loretta Sanchez cung cấp tin tức và bàn về tệ nạn bán các cô gái Việt Nam sang Ðài Loan.

Sauk hi nghe biết về thảm trạng này Dân Biểu Loretta Sanchez đã phát biểu: “Ðiều đáng buồn là những tội ác này đang xảy ra thường xuyên hơn. Tôi vô cùng căm phẫn khi nghe chuyện của những phụ nữ bị bán, hãm hiếp, và bị những người chủ bạo hành. Chúng ta cần quảng bá sự ý thức của tội ác buôn người ngay trong cộng đồng của chúng ta để ngăn chặn vấn nạn này.”

Dân Biểu Loretta Sanchez cũng đồng thời cám ơn những cố gắng của Linh Mục Nguyễn Văn Hùng trong việc ngài tranh đấu để bảo vệ nhân phẩm của các phụ nữ Việt tại Ðài Loan: “Tôi xin cám ơn tinh thần lãnh đạo và hy sinh của cha trong những cố gắng cứu trợ các nạn nhân. Xin cha ghi nhận sự ủng hộ và khuyến khích nhiệt thành nhất của tôi.”

Linh Mục Nguyễn Văn Hùng mơ ước có thể thành lập một tổ chức phi chánh phủ để quảng bá sự ý thức về tội ác buôn người và trợ giúp các nạn nhân.