Kinh Tế Cali đang trên đà phục hồi sau cơn suy thoái của năm ngoái. Miền Nam đã ổn định nhưng vùng San Fran còn lựng khựng có lẽ cho đến năm 2003.

Theo Cơ quan phát triễn kinh tế của Los Angeles kinh tế Nam Cali có thể là đầu máy kéo cho guồng máy toàn tiểu bang tiến lên. Kinh tế Miền Nam Cali phục hồi sớm và nhanh là nhờ du lịch, xây cất, phim ảnh, ngoại thương, sản xuất máy bay, đa số tập trung ở Vùng Los Angeles.

Cảng Long Beach và Los Angeles trở nên tấp nập làm nền kinh tế trong vùng sầm uất với các chuơng trình sản xuất chiến đấu cơ của Hãng Northrop và phi thuyền con thoi không gian ở Los. Dù Cali năm rồi bị mất 20.400 việc làm, nhưng lợi tức kiếm được tỷ lệ tăng từ 0,8 đến 2,3%.

Theo Organization for Economic Cooperation and Develop-ment cho biết kinh tế Cali sắp đứng ngang hàng Pháp, ở ngôi vị thứ 5 kinh tế toàn cầu. Tổng sản lượng Pháp năm 2001 là 1.310 tỷ trong khi Cali là 1.309 tỷ.

Nhưng các kinh tế gia tin chắc Cali sẽ qua mặt nước Pháp ngay khi ngành kỹ nghệ kỹ thuật cao phục hồi. (theo Việt Báo)