Nam giới đã từng tham gia vào một vụ giết người, phá thai, hoặc đã từng tự tử không thể được coi là ứng viên chức linh mục. Hội đồng Giáo hoàng về Văn bản Luật cho biết như trên hôm thứ Năm 15 tháng 9, 2016.

Làm rõ khoản 1041 trong Bộ Giáo Luật của Giáo Hội Công Giáo, Hội đồng Giáo hoàng về Văn bản Luật cho biết sự hợp tác trong việc phá thai hay giết người là một trở ngại cho chức linh mục. Điều này cũng được áp dụng trong việc toan tính tự tử hoặc gây thương tích nghiêm trọng cho chính mình. Các phán quyết mới đã được sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Đức Cha Juan Ignacio Arrieta, tổng thư ký Hội đồng Giáo hoàng về Văn bản Luật nói rằng mặc dù những tội liên quan đến những hành động này có thể được tha thứ thông qua bí tích hòa giải, những điều này “vẫn còn là những dấu hiệu cảnh báo” nghiêm trọng về khả năng thực hiện thừa tác vụ linh mục.

Tuy nhiên, Đức Cha Arrieta cho biết thêm là Đức Giám Mục bản quyền sau khi cân nhắc và phân định trong những trường hợp cụ thể có thể loại bỏ các chướng ngại này.