Một linh mục Tây Ban Nha có thể phải đối mặt với những hình thức kỷ luật nghiêm trọng sau khi cử hành một buổi lễ “chúc lành” cho một cặp đồng tính.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 30 tháng 8, Giáo phận Segorbe-Castellon, Tây Ban Nha nói rằng cha José Garcia “không phân biệt nổi thái độ niềm nở đi kèm với những chăm sóc mục vụ cho những người trong hoàn cảnh này, và sự chấp thuận rõ ràng một kết hiệp mà Giáo Hội không thể chấp nhận được.”

Đức Giám Mục Casmiro Lopes Llorente đã đích thân khiển trách cha José Garcia. Tuyên bố cho biết vị linh mục này đã “nhìn nhận trước Đức Giám Mục bản quyền tính chất sai lầm nghiêm trọng trong hành vi của mình.”

Giáo phận đang xem xét có nên áp dụng một hình thức kỷ luật chính thức hay không.