Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên C

Thánh Gioan Tông đồ định nghĩa: Thiên Chúa là Tình Yêu. Thật vậy, vì tình yêu, Thiên Chúa đã dựng nên loài người chúng ta. Vì tình yêu, Ngài đã dựng nên mọi loài mọi vật để phục vụ con người. Khi con người phạm tội, cũng vì tình yêu, Ngài đã sai Con Một của Ngài xuống thế làm người để cứu chuộc loài người. Khi sai Con Một của Ngài xuống thế, Ngài mong muốn hết thảy mọi người đều được cứu rỗi, không chỉ người Do thái mà cả những người ngoài nước Do Thái, không phải chỉ người tốt lành mà kể cả những kẻ tội lỗi biết sám hối ăn năn. Chính Đức Giêsu đã nói: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối để được sống.”

Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết, có một người Do Thái đến hỏi Đức Giêsu rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Đức Giêsu không trả lời một cách trực tiếp: có nhiều hay ít người được rỗi. Bởi vì, nhiều người hay ít người được rỗi là tùy thuộc vào tự do lựa chọn của con người. Thiên Chúa luôn mong muốn con người được rỗi, nhưng cần có sự cộng tác của con người. Muốn được rỗi, con người cần đi qua cửa hẹp, như lời Đức Giêsu nói: “các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được.” Cửa hẹp chắc chắn sẽ khó vào hơn cửa rộng. Khó vào nên phải cố gắng. Cố gắng để nhỏ lại, vì “Ai trở nên như trẻ nhỏ thì mới được vào Nước Trời.” Cố gắng hạ mình xuống, vì “Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.” Cố gắng từ bỏ, vì “ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo.” Cố gắng sống yêu thương mọi người, nhất là những kẻ bé mọn, “vì khi Ta đói, các ngươi cho Ta ăn, Ta khát các ngươi cho Ta uống, khi Ta rách rưới các ngươi cho Ta mặc, khi Ta ở tù các ngươi viếng thăm Ta.”

Con đường hẹp là con đường của Tám mối Phúc thật, con đường của Mười điều răn. Nhưng có muôn vàn cách để tuân giữ Mười điều răn và Tám mối phúc. Có rất nhiều người đi con đường hẹp qua đời sống gia đình: đó là những người cố gắng chu toàn bổn phận người cha, người chồng, người vợ, người mẹ, con cái cùng các bổn phận khác đối với gia đình, Giáo Hội và xã hội. Có nhiều người đi con đường hẹp bằng các lời khuyên Phúc Âm, đó là các linh mục, tu sĩ…Họ khước từ đời sống vợ chồng để sống tinh thần khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục và dồn hết sức lực để phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội. Cũng có những người không đi tu, không lập gia đình nhưng sống độc thân giữa đời để có thời gian nhiều hơn phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội. Có những người đi con đường hẹp bằng cách làm chứng về niềm tin có Chúa, về đời sống công bằng, bác ái yêu thương. Họ làm chứng bằng lời nói, việc làm và thậm chí họ chấp nhận đỗ máu mình ra như trường hợp các thánh Tử Đạo.

Ngược lại, có rất nhiều người không muốn đi theo con đường hẹp. Họ không chịu cố gắng hi sinh từ bỏ. Họ không chịu “trở nên bé nhỏ.” Họ không chịu “hạ mình xuống.”Họ không muốn tuân giữ Mười điều răn và Tám mối phúc thật. Họ lấy vợ lấy chồng nhưng không muốn chu toàn bổn phận người chồng người cha, người vợ người mẹ. Họ là những người con trong gia đình nhưng họ không sống đạo hiếu. Sống trong lòng Giáo Hội, được hưởng nhiều quyền lợi nhưng họ không muốn chu toàn các bổn phận được giao. Họ sa vào các tệ nạn: cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút xách, giết người, cướp của, lừa dối, tham nhũng…nhưng họ không chịu sám hối ăn năn trở về nẻo chính đường ngay. Họ không biết sống yêu thương, như lời Đức Giêsu nói: “khi Ta đói, các ngươi không cho ăn, khi Ta khát các ngươi không cho uống, khi Ta rách rưới các ngươi không cho mặc, khi Ta ở tù các ngươi không đến viếng thăm Ta.”

Tóm lại, Thiên Chúa luôn luôn mong muốn cho hết thảy mọi người được cứu rỗi. Không những thế, Ngài còn cho biết để vào được rỗi phải đi con nào. Cho nên, được rỗi hay không là tùy vào sự cộng tác của con người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi qua con đường thập giá mới tới vinh quang. Chúa còn cho chúng con biết: “Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta”. Xin giúp mỗi người chúng con hiểu được điều đó, để cố gắng mỗi ngày phấn đấu đi qua cửa hẹp mà vào Nước Trời. Amen.

Lm. Anthony Trung Thành