Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê
đã đi trọn con Đường Hy Vọng.

Giờ đây, Thiên Chúa đã gọi và trao triều thiên vinh quang cho ngài
vì ngài đã góp phần mình vào để Thiên Chúa thực hiện
những điều kỳ diệu cho nhiều người.

Tôi cũng như cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Đà Nẵng,
tiếc thương trước sự ra đi của ĐHY Phanxicô Xaviê. <

Không ngờ, lần gặp ngài vào tháng 7 năm 2001 tại Roma là lần gặp cuối cùng.
Tôi còn nhớ rất rõ cuộc trao đổi lâu giờ với ngài tại phòng ngài.

+ GM Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh
Giám mục giáo phận Đà Nẵng