Chính phủ Miến Điện đã công bố các kế hoạch nhằm san bằng các nơi thờ tự đã được xây cất mà không có phép của chính quyền.

“Mọi tôn giáo tại Miến Điện đều phải tuân thủ các luật lệ và các quy tắc của quốc gia” Bộ trưởng văn hóa và tôn giáo Miến Điện là ông U Myint Win Zaq cho biết hư trên. Ông nói thêm là những tòa nhà tôn giáo nào đã được xây cất mà không có phép sẽ bị phá hủy. Quyết định này của chính quyền Miến Điện nhắm chủ yếu vào các cơ sở Phật giáo. Ước lượng có đến 250 tu viện Phật giáo sẽ bị phá hủy

Trong thời gian vừa qua một số nhóm Phật giáo quá khích đã xây các ngôi chùa ngay trong khuôn viên các nhà thờ tại thủ đô Yangoon và các vùng phụ cận. Quyết định này của Miến Điện có lẽ nhằm chấm dứt tình trạng này.