Tin Á Châu - Phi Luật Tân: Người Công Giáo vận động kỷ niệm Thông điệp “Laudatio Sì”
Thanh Quảng sdb

Manila - Thông tấn xã Fides cho hay: Tầm quan trọng của nhận thức ở cấp quốc gia và thúc đẩy sự tôn trọng đối với thiên nhiên, theo tinh thần của thông điệp "Laudato Sì": là mục tiêu của Phong trào Công Giáo về khí hậu toàn cầu (GCCM) được phát động từ 12 đến 19 tháng 6 nhằm dẫn tới tuần nâng cao nhận thức về khí hậu toàn cầu nhân dịp kỷ niệm lần thứ nhất của thông điệp được công bố.
Theo Fides các phong trào ở Philippines đã khuyến khích và mời gọi các giáo xứ, trường học và các Hội đoàn thực hiện những sinh hoạt học hỏi Thông điệp Laudato Si, trong các Hội nghị, Hội họp, công cộng, ngay cả trong phụng vụ và các Thánh lễ.
Trang mạng www.laudatosiweek.org là một trong hàng ngàn những tổ chức trên các quốc gia khác nhau trên thế giới. Vào ngày 18/6 tới đây một Hội nghị chuyên đề sẽ được tổ chức tại Philippines bao gồm một số thông tin cập nhật trên diễn đàn đã được thảo luận tại Paris gần đây.
"Gây ô nhiễm hoặc phá hủy môi trường là kết quả của một sự thiếu tôn trọng vũ trụ, con người, môi trường vì đây là những món quà của Thiên Chúa", Đức Hồng Y Manila, Luis Antonio Tagle, đã chia sẻ những nhận định này trong Hội nghị Caritas Châu Á đang diễn ra ở Bangkok và được kết thúc hôm nay 10/6, Hội nghị bàn nhiều về môi trường trong thế giới mà chúng ta đang phải đối diện hôm nay "là con người không hiểu rằng trái đất không thuộc về chúng ta".
Trong cuộc họp mở rộng của Caritas châu Á để học hỏi suy tư và đào sâu Thông điệp "Laudato Sì" đã đưa ra một văn bản tham khảo để giải quyết vấn đề môi trường được nhìn từ quan điểm của niềm tin. (PA) (Agenzia Fides 9/6/2016)