Vua Abdullah II vừa đẹp trai vừa tử tế
Trong một bức thư gửi cho Đức Thượng Phụ Chính thống giáo Hy Lạp tại Giêrusalem, vua Abdullah II của Jordan thông báo rằng ông sẽ đóng góp kinh phí để trùng tu ngôi mộ của Chúa Kitô tại Nhà thờ Mộ Chúa.

Đức Thượng Phụ Theophilos III của Giêrusalem ca ngợi nghĩa cử cao cả này như sau:

“Quốc vương Abdullah thể hiện trong hành động, chứ không chỉ bằng lời nói suông, sự chia sẻ trong cuộc sống giữa người Hồi giáo và Kitô hữu khắp nơi trên thế giới và đặc biệt là tại Thánh Địa,”

Đức Giám Mục phụ tá William Shomali của Tòa Thượng Phụ Công Giáo Nghi Lễ La Tinh thí nói:

“Đây là một tin tuyệt vời, một tin từ một nhân vật có tính biểu tượng cao độ, vì Thánh Mộ là nơi thiêng liêng nhất đối với Kitô hữu của tất cả các truyền thống. Quyết định này cho thấy sự tử tế của nhà vua đối với các Kitô hữu và mối quan tâm liên tục của mình đến việc bảo tồn di sản của Kitô giáo, trong đó có vai trò của nhà vua như là người bảo lãnh cho những nơi thánh thiêng của Kitô giáo và Hồi giáo tại Giêrusalem”