SYDNEY -- Sáng thứ Bảy 24/4/2004 đông đủ anh chị em trong Liên Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Sydney gồm 10 Giáo Đoàn đã tập trung tại hội trường nhà thờ St. Therese Lakemba để mừng Lễ Quan Thày.

Mở đầu cuộc họp mặt là giờ Kinh Phụng Vụ. Sau khi chấm dứt giờ Kinh Phụng Vụ là phần dâng Thánh lễ tạ ơn mừng kính bổn mạng Thánh Nữ Catarina do Linh Hướng Cha Giuse Đinh Minh Tuyền và Cha Tuyên úy Trưởng Phêrô Nguyễn Khoa Toàn cùng đồng tế.

Sau phần bài giảng là nghi thức tuyên khấn và thâu nhận tập sinh gia nhập vào Dòng Ba ĐaMinh. Cha Linh Hướng Liên Huynh Đoàn đã làm phép áo Dòng vào trao cho 2 tập sinh được thâu nhận sau khi đọc lời tuyên khấn, kế tiếp là 5 vị trong Liên Huynh Đoàn đến trước bàn thờ tuyên khấn tạm 3 năm. Tay phải đặt trên sách Kinh Thánh và mỗi người đều đọc lời tuyên khấn với nội quy mà Liên Huynh Đoàn đã ấn định.

Trước khi chấm dứt Thánh lễ, Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn ngỏ lời chào mừng đến các anh chị em trong Liên Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh và chúc mừng các vị đã tuyên khấn. Cha Tuyên úy Trưởng cũng khuyến khích các anh chị em trong Liên Huynh Đoàn cố gắng noi gương theo các thánh nhân sống để phục vụ và truyền bá Đức Tin.

Sau đó ông Giuse Nguyễn Đức Dục Liên Huynh Đoàn Trưởng Sydney lên ngỏ lời cám ơn Cha Linh Hướng Liên Huynh Đoàn và Cha Tuyên Úy Trưởng đã đến dâng Thánh lễ mừng kính bổn mạng của Liên Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Sydney và Thánh lễ đã kết thúc vào lúc 12.30pm.