Thánh Lễ Giỗ lần thứ 52 ngày Tổng thống Gb. Ngô đình Diệm qua đời tại Gx. Đức Mẹ La Vang, Miami.

Chiều thứ Bảy 7-11, cùng với một số anh chị em cựu quân nhân của QLVNCH đứng trong Ban tổ chức, Thánh Lễ Giỗ lần thứ 52 ngày cụ Diệm qua đời đã diễn ra tại nhà thờ Gx. Đức Mẹ La Vang, Miami. Cũng như năm trước, số người tham dự là những ngưòi đã biết hoặc có lòng mến mộ vị cựu lãnh tụ của nền Đệ nhất Cộng hoà. Các anh em cựu quân nhân thuộc một số binh chủng, người Công Giáo cũng như Phật giáo, cùng cha khách, quí sơ và anh chị em giáo dân dâng lễ cầu nguyện cho LH Gioan Baotixita, anh em của ông và các chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh vì tổ quốc.

Sáu Thánh Lễ, mọi người được mời ra hội trưòng tham dự nghi thức tuởng niệm với phần chào quốc kỳ, văn tế và sau đó là tiệc chung vui và văn nghệ bỏ túi.