Thông Báo Biểu Tình, Cầu Nguyện và Đệ Trình Thỉnh Nguyện Thư tại Washington DC cho Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam -- HR 2833 )

Ngày 01 Tháng 9 Nam 2002

Kính Thưa Quí Ðồng Hương Người Việt Quốc Gia,

Theo quyết định của Buổi Họp Kêu gọi Biểu Tình tại Washington DC nhằm đòi hỏi TNS John Kerry và Thượng Viện Hoa Kỳ Biểu Quyết Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam do Ủy Ban Vận Động cho Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam -- HR 2833 kêu gọi vào Chúa Nhật, ngày 25 tháng 8 năm 2002 tại Ủy Ban Phát Huy Tinh Thần Anh Hùng Lý Tống cùng qúi nhân sĩ, đại diện đòan thể đấu tranh, cộng đồng và cá nhân như sau: Ký gỉa Khúc Minh @ Radio Bolsa, Ông Trương Quang Tùng, Giáo Sư Nguyễn Vũ Khương, Bà Đỗ Dung, Luật Sư Nguyễn Văn Giỏi, Bà Lê Thị Hối, Ông Nguyễn Nu, Bà Nguyễn Ngọc Hoa, Ông Nguyễn Hòang Long, Bà Bích, Ông Lê Phước, Bà Nguyên Norwalk, Bà TrầnBatdorf T. BạchLiên, Ông Trần Vọng, Ông Bùi Nhân, Ông Lê Tử Hà, Ông Hồ Văn Sinh, Bà Phạm Vân, Ông Phạm Ngọc Khôi; ngòai ra, có ông Nguyễn Đình Tòan @ Đài Tiếng Nói Người Việt Hải Ngọai tại vùng Hoa Thịnh Đốn, ông Phạm Nam, Đại Diện Phong Trào QDVNHĐ và Giáo Sư Nguyễn Văn Canh tại Bắc California gọi điện thọai vào họp chung và tất cả đồng thanh quyết định để phối hợp với Ủy Ban Vận Động Thành Lập Phong Trào Tranh Đấu Đòi Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ, Nhân Quyền và Tòan Vẹn Lãnh Thổ cho Việt Nam, cộng đồng tại Washington DC, Virginia, Maryland và nhiều cộng đồng, đòan thể đấu tranh khác để tổ chức hai Ngày Biểu Tình đòi biểu quyết cho Dự Luật Nhân Quyền, Cầu Nguyện cho Tự Do Tôn Giáo cho VN và Đệ trình Thỉnh Nguyện Thư đến Thượng Viện Hoa Kỳ theo thời gian và địa điểm như trong thư này.

Tất cả Quốc Hội và quyền lực chính trị Hoa Kỳ đều nằm tại Washington, DC. Tất cả đòan thể đấu tranh Hoa Kỳ đều biểu tình và lên tiếng tại Wasshington DC nếu họ muốn thay đổi chính sách của Thượng Viện Hoa Kỳ. Ngòai ra, chúng ta có rất nhiều người Việt Nam cư ngụ tại những thành phố gần đó như những Cộng Đồng Virginia, Md, Wa-DC, Pen., NJ, NY, Ma, Cộng Đồng người thiếu số Cao Nguyên VN và cựu Chiến Binh VN Hoa Kỳ sẽ hưởng ứng cho hai ngày biểu tình và cầu nguyện này này.

Tất cả những gì người Việt Quốc Gia đã và đang mưu cầu cho Việt Nam tiến tới Tự Do, Dân Chủ, Thịnh Vượng là đều được Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam đáp ứng. Dự Luật là một phương pháp thực tiễn nhất và không bạo động mà Hoa Kỳ có thể giúp cho VN trong thời bình. Ngòai ra mỗi người Việt chúng ta điều có cơ hội đóng một vai trò chủ động mang lại tự do và dân chủ cho VN qua sự công khai lên tiếng với Thượng Viện Hoa Kỳ. Những quyền căn bản dân chủ này chúng ta không bao giờ có được trong thời Chiến Tranh VN hay tại Nước CSVN hôm nay.

Dự Luật này ràng buộc CSVN phải tiến tới tự do dân chủ trong lúc Hoa Kỳ ban cho CSVN hàng tỉ Dollars viện trợ thương mại. Tuy nhiên, mãi đến hôm nay, Thượng Viện Hoa Kỳ vẫn chưa cho Dự Luật Nhân Quyền này ra biểu quyết vì TNS John Kerry thuộc Ðảng Dân Chủ tại Tiểu Bang Massachusetts và một số TNS thân Cộng khác đồng lõa ngăn chặn Dự Luật và ém nhẹm không đưa ra Thượng Viện biểu quyết.

Vì những lý do nêu trên, Ủy Ban Vận Ðộng cho Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam cùng phối hợp với những tổ chức và cá nhân nêu trên xin trân trọng khẩn thiết mời gọi quí vị lãnh đạo tinh thần, các đảng phái chính trị, các đoàn thể đấu tranh, các cơ quan truyền thông, báo chí, quí đồng hương người Việt quốc gia đến tham dự hai Ngày Biểu Tình, Cầu Nguyện và Đệ Trình Thỉnh Nguyện Thư nhằm Kêu gọi TNS John Kerry và Thượng Viện Hoa Kỳ Biểu quyết Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam -- HR 2833 theo thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: Thứ Hai và Thứ Ba, Ngày 9 và 10 Tháng 9 Năm 2002, lúc 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Địa điểm: Thượng Viện Hoa Kỳ, trước điện Capitol, Khu N.W., Washington DC 20510-6230

*** Đặc biệt có Phi Công Lê Hưng thực hiện khí cầu kéo biểu ngữ trên bầu trời Thượng Viện kêu gọi TNS John Kerry và Thượng Viện Hoa Kỳ biểu quyết Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam.

Ngòai ra, Ủy Ban xin mời qúi vị tham dự Đại Hội Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Hải Ngọai Tố Cáo và Lên Án Tội Ác của Bạo Quyền CSVN Đã Dâng Biển cho Trung Cộng và tham dự Cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế Lần Thứ 17 Năm 2002 tại New York vào ngày 6, 7 & 8 tháng 9/02. Cần thêm chi tiếc, xin liên lạc Trưởng Ban Tổ Chức, Ông Nguyễn Trung Châu @ Phone: (718) 364-3673, Fax: (718) 994-3058 @ địa chỉ: 62 W. Kingsbridge Road; Bronx, New York 10468. Mọi yểm trợ tài chánh cho cuộc Diễn Hành, xin đề tên "Nguyễn Trung Châu (cho Diễn Hành) trên ngân phiếu và gởi về địa chỉ trên đây.
(*** Ủy Ban Vận Động cho Dự Luật Nhân Quyền Viet Nam - HR 2833 không có trong Ban Tổ Chức cho Đại Hội và Diễn Hành này nhưng chỉ tham dự.)

Ngòai ra, Ủy Ban xin kêu gọi các Đại Diện Cộng Đồng, Tổ Chức, Đòan Thể và cá nhân người Việt Quốc Gia viết thư đến Thượng Viện Hoa Kỳ tố cáo CSVN vi phạm tự do tôn giáo, nhân quyền nhằm kêu gọi biểu quyết Dự Luật Nhân Quyền VN. Xin qúi vị mang những văn kiện này đến Ủy Ban Lý Tống theo thời gian như sau hoặc gởi gấp về địa chỉ Ủy Ban như trên để Ban Tổ Chức đệ trình đến Thượng Viện trong ngày biểu tình; hoặc qúi vị có thể liên lạc với đại diện tại địa phương như sau:

Tại Nam California, để yểm trợ tài chánh hoặc/và ghi danh đi tham dự Biểu Tình @ Washington DC, Đại Hội và Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế @ New York, xin mời đến Ủy Ban Phát Huy Tinh Thần Anh Hùng Lý Tống @ 14241 Euclid Street # 107, Garden Grove (kế bên Đài Sống Trên Đất Mỹ) từ Thứ Hai đến Thứ Sáu lúc 4 giờ chiều đến 7 giờ tối; Thứ Bảy và Chúa Nhật từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Ðiện thoại liên lạc: (714) 265-1096. Ngòai những giờ trên, xin liên lạc: Ủy Ban: Bà TrầnBatdorf T. BạchLiên @ (714) 533-2669, Bà Nguyên Norwalk @ (562) 929-2827 hoặc Ông Phạm Ngọc Khôi @ (714) 731-4197, (714) 569-0823 Ext. 210. Đại Diện Cộng Đồng Nam California: Bà Đỗ Dung & Ông Nguyễn Văn Thành @ (714) 636-1671.

Tại Bắc California, xin liên lạc Ông Phạm Nam, Đại Diện Phong Trào QDVNHÐ @ (408) 937-7769 hoặc liên lạc ông Trần Anh, Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Bắc California @ (408) 674-5579.

Tại Hoa Thịnh Đốn và những vùng phụ cận, xin liên lạc: Ông Lý Văn Phước, Chủ Tịch Cộng Đồng @ (301) 469-7821, Đòan Quốc Uy, Chủ Tịch Ban Chấp Hành tại địa phương @ (703) 914-1585, (301) 838-5374, (703) 855-3361, Ông Lê Quyền, Cố Vấn, Cựu Chủ Tịch @ (301) 353-1176 hoặc Bà Nguyễn Thị Lễ (Phu nhân LS Sinh) @ (703) 534-8249.

Tại Texas, xin liên lạc Đại Tá Trương Như Phùng @ Tel/Fax: (281) 496-4987.

Về Truyền Thông tại Washington, DC, xin liên lạc: Ông Nguyễn Đình Tòan @ Đài Tiếng Nói VN Hải Ngọai @ (610) 842-7106.

Xin qúi vị yểm trợ Ban Tổ Chức hầu được thành công vận động cho Dự Luật Nhân Quyền được thông qua.
Mọi yểm trợ tài chánh, xin ghi tên "Pham Le Van" (Thủ Quỷ của Ủy Ban) trên ngân phiếu và gởi về:
Ủy Ban Vận Động cho Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam - HR 2833, P. O. Box 2302, Garden Grove, CA 92842.

Đề Nghị: Nhớ mang theo biểu ngữ: (một hay nhiều hơn) “Sen. John Kerry (D-MA), Please Allow Vietnam Human Rights Act - HR 2833 To Be Voted”; “Please Allow Vietnam Human Rights Act - HR 2833 To Be Voted”; "Yes on HR 2833"; "Vote for Vietnam Human Rights Act-HR2833", "HR 2833 Saves U.S. Taxpayers’ $$$"; "HR2833 Promotes Religious Freedom"; "HR2833 Stops Child Labor Abuse"; "HR2833 Stops Child Prostitution"; “HR2833 Stops VC Trafficking Women"; "HR2833 Releases Political & Religious Prisoners"; “HR2833 Promotes Freedom & Democracy in VN" , v.v…