Các Giám Mục tại Colorado đã kêu gọi một ngày sám hối, và cầu nguyện cho Hoa Kỳ trước tội ác kinh hoàng vừa được phơi bày cho thấy cơ quan Kế Hoạch Hóa Gia Đình của Mỹ (Planned Parenthood) dính líu vào việc mua bán nội tạng những thai nhi bị phá thai.

Trong thư mục vụ gởi các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân, các Giám Mục viết:

“Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người thiện chí ở Colorado và cả những nơi khác cùng nhau cầu nguyện để những người tham gia nghiên cứu y học biết sửa chữa những quan điểm sai lạc của mình, biết nhìn nhận sự thánh thiêng của sự sống và kiềm chế không đưa sự sống con người tới chỗ phục vụ khoa học,” .

Các Giám Mục cũng đã ấn định ngày 28 tháng 8 là một ngày đặc biệt cầu nguyện và sám hối.

Lời kêu gọi cầu nguyện là một phản ứng nhanh chóng của các Giám Mục sau khi một video được kín đáo thu hình và tung ra bởi Trung tâm Tiến bộ y tế cho thấy những hoạt động mua bán nội tạng thai nhi của cơ quan Planned Parenthood ở Rockies, Denver.