Giáo Xứ Bắc Đoàn Phú Cường – Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh mục Phêrô Nguyễn Duy Khánh SDB được thụ phong tại Lusaka

Trước hết, xin trích một đoạn trên trang web Tỉnh Dòng Don Bosco VN:

Cha Phê-rô Nguyễn Duy Khánh SDB là ai?

Ngài là một nhà truyền giáo đến từ Việt Nam. Sinh ngày 20.04.1982. Tuyên khấn lần đầu trong Hội dòng Sa-lê-diêng ngày 14.08.2005 và khấn trọn ngày 06.08.2011. Ngài theo học thần học tại Nairobi Kenya. Thụ phong Phó tế vào tháng 05.2014 và linh mục vào ngày 30.05.2015. Ngài đã hoàn tất chương trình thần học vào tháng 04.2015 tại Don Bosco Utume, một học viện liên kết với Đại Học Giáo Hoàng Sa-lê-diêng (UPS) tại Roma.

Xem Hình

Khuôn viên nhà thờ Bắc Đoàn nhộn nhịp khác thường, bởi vì hôm nay có một thánh lễ Tạ ơn vô cùng long trọng, một thánh lễ đã được trông đợi từ rất lâu (61 năm), sẽ được diễn ra chỉ ít phút nữa thôi.

Giây phút mong đợi đã đến. Cha xứ Giuse Vũ Hùng Sơn tươi cười giới thiệu đến quý cha đồng tế và cộng đoàn: “Tân Linh mục Phêrô Nguyễn Duy Khánh”.

Dâng lễ Tạ ơn hôm nay ngoài sự hiện diện của cha xứ Giuse còn có: Cha bề trên dòng Don –bos-co, quý cha cựu chánh xứ và nhiều quý cha khách, quý tu sĩ, đông đảo bà con thân nhân, ân nhân và cộng đoàn giáo xứ Bắc Đoàn, Sơn Lộc.

Giáo xứ Bắc Đoàn là một giáo xứ nhỏ. Trước đây không có cha xứ, muốn tham dự thánh lễ Ban đại diện giáo xứ thường mời các cha khách đến “cho lễ”. Từ suy nghĩ này, “lễ sinh” Phêrô cảm thấy “Cần có nhiều linh mục hơn”. Ý chí này nung nấu trong cậu và sự thật là thế.

Một vài kỷ niệm xưa:

Thường thì cha mẹ hối thúc con cái đi lễ nhưng ở đây thì khác.Thấy cha mẹ làm ăn vất vả có thể lãng quên việc kinh hạt, nên giúp lễ Phêrô nhắc nhở cha mẹ đi lễ nhất là ngày Chúa Nhật (Lễ từ 4 giờ 30 sáng).

Tấm gương của anh Phêrô đã giúp em gái là Maria có cùng suy nghĩ là: “Làm sao phụng vụ Thiên Chúa?”, để sau này khi nhận Thánh chức Linh mục thì người em gái Maria đã là một Nữ tu.

Là con trai duy nhất trong gia đình có 3 anh em, đôi khi thầy Phêrô cũng có những suy nghĩ theo thói đời, nhưng tất cả những điều ấy không làm thầy nao núng, quyết vững tâm, bền chí “Theo Thầy” tới cùng.

Xin cầu chúc cha mới luôn hạnh phúc trong sự chọn lưa cao quý này và luôn nhiệt thành với sứ vụ mới.

Tôma Đỗ Lộc Sơn