Chiều ngày 21 tháng 8, một luật sư đại diện cho Tổng Giáo phận Thành phố Oklahoma đã công bố chiến thắng trong một vụ tổng giáo phận kiện một nhóm thờ Satan đã ăn cắp Mình Thánh Chúa để thực hiện một lễ Đen tại trung tâm hành chính của thành phố trong tháng Chín.

Luật sư Michael Crispino thông báo rằng, những kẻ cầm đầu một nhóm Satanist, tức là nhóm tôn thờ Satan, đã phải đồng ý trả lại những Mình Thánh Chúa đã được thánh hiến cho Đức Tổng Giám Mục Paul Coakley. Trong vụ kiện này, các luật sư đại diện cho tổng giáo phận đã lập luận rằng Mình Thánh Chúa đã được thánh hiến thuộc về Giáo Hội, và do đó các nhóm Satanist đang tàng trữ tài sản bị đánh cắp.

Luật sư Caspino nói:

"Một phần quan trọng của lễ Đen là phỉ báng hoặc phá hủy Mình Thánh Chúa đã được thánh hiến. Nếu không có Mình Thánh Chúa, một lễ Đen hoàn toàn không có ý nghĩa, vì vậy nhóm này sẽ không thể tổ chức nghi lễ Satan của họ như kế hoạch."

Ông Caspino phấn khởi nói:

“Chúng tôi trừng mắt nhìn thằng quỷ và nó biến mất”