GIA ĐÌNH ĐẦM ẤM
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Ngẫm thấy gia đình trên tất cả
Lợi danh phú quý chẳng là gì.
(Trích thơ của N.Minh)