Cáo Phó:
Ngày đăng: 11/04/2014
Thay mặt cho Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco Việt Nam, cộng đoàn Tập Viện Thánh Tâm Don Bosco Ba Thôn đau buồn thông báo cho quí Linh Mục, Tu sĩ ai tín:
Linh mục Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco
Tu sĩ AN-TÔN TRẦN ĐỨC DẬU
Sinh ngày 11-05-1949 tại Ninh Bình
Khấn dòng ngày 15-08-1969, Linh mục ngày 17-12-1991
Đã được về Nhà Cha lúc 05:20 giờ ngày 11 tháng 04 năm 2014 tại Bệnh Viện Quốc Ánh
Hưởng thọ 65 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm lúc 16:00 giờ ngày 11 tháng 04 năm 2014 tại Tập Viện Thánh Tâm Don Bosco Ba Thôn
Thánh lễ hiệp thông cầu nguyện các giờ: 10:30; 17:00; 19:30 mọi ngày trong suốt thời gian phúng viếng.
Di quan lúc 07:30 giờ ngày 14 tháng 04 năm 2014
Thánh Lễ An Táng lúc 08:00 giờ ngày 14 tháng 04 năm 2014 tại Giáo Xứ Don Bosco Ba Thôn
(Địa chỉ: 5/6 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12 – Tp Hồ Chí Minh)
Tiễn đưa về nơi an nghỉ tại đất thánh Giáo Xứ Tân Thịnh (Cầu Bông), Hóc Môn.

NB. Quí cha đồng tế xin mang theo áo Alba mà thôi
Phúng viếng xin mang theo lẵng hoa nhỏ trắng là đủ.
Trường hợp thiệp tang gửi quí vị không tới kịp, xin vui lòng coi cáo phó đơn sơ này là thiệp báo.
Chân thành

Linh Mục Giu-se TRẦN ĐÌNH PHÚC SDB
Bề trên Cộng đoàn Don Bosco Ba Thôn