Trong tâm tình tri ân,

VietCatholic chúc mừng Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách thuộc giáo phận Nha Trang sẽ mừng Ngọc Khánh vào ngày 3 tháng 8 năm 2013.

60 năm linh mục của Đức Ông là 60 năm hồng ân cho Giáo Hội và cho những ai đã gặp gỡ ngài trên đường đời, đã cùng làm việc với ngài cho Tin Mừng của Chúa Kitô được đến với muôn dân.

Với lòng tri ân,

Giám Đốc
Lm. Gioan Trần Công Nghị