CARACAS, VENEZUELA (CNA) – Một Giám mục Nevezuela cho biết cuộc vận động phò sự sống hàng năm lần thứ 13 của quốc gia sẽ kéo dài suốt năm, nhằm bảo vệ sự sống và phản đối việc phá thai “như là gây ra cái chết cho một con người yếu đuối và không được bảo vệ.”

Phát biểu với CNA, Giám mục Rafael Conde Alfonzo nhắc lại rằng trong vài năm Tuần lễ vì Sự Sống bắt đầu vào ngày 25 tháng 3. Tuy nhiên, năm nay bị đình hoãn vì ngày này rơi vào thứ Hai Tuần Thánh và vì cuộc tranh luận chính trị sau cái chết gần đây của TT Hugo Chavez.

GM. Conde Alfonzo, chủ tịch Ủy ban Gia đình và Trẻ em của Hội đồng Giám mục Nevezuela, cho biết một cuộc vận động mang tính quốc tế sẽ tồn tại bất tuân việc phá thai dưới sự thoái thác của chính quyền địa phương cục bộ vì đó là quyền lợi của một phụ nữ.

Những tổ chức này không giống như chức năng của Giáo Hội trong việc ủng hộ thai nhi và sẽ lên án để Giáo Hội tự thích ứng “trước những khuynh hướng khác đang tìm kiếm từ chối để bắt buộc và vi phạm những nguyên tắc căn bản không chỉ đối với tôn giáo mà còn đối với nhiều nguyên nhân khác thuộc giá trị nhân văn,” ngài nói.

Tuy nhiên, “Giáo Hội bảo vệ sự sống dựa trên căn bản lời dạy của Chúa Giê-su đã cho chúng ta hiểu rằng sự sống là món quà của Thiên Chúa … vì lý do này, đó là việc phủ nhận để cân nhắc sự hủy diệt sự sống vừa hình thành. Duy nhất Thiên Chúa là người tạo sự sống, và chỉ mình Người mới có quyền quyết định đối với sự sống,” ngài nói.

Trong bài phát biểu, GM Conde Alfonzo kêu gọi các Ki-tô hữu thực hiện bổn phận của mình “để trở nên người bảo vệ và khởi xướng món quà của sự sống này.”

“Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa rằng tất cả mọi người, nhất là đối với các tín hữu, tri ân món quà sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta và những ai nắm quyền cai trị vận mệnh dân tộc sẽ thiết lập những đạo luật để tôn trọng và bảo vệ món quà này.”

“Chúa Giê-su đã chết và đã sống lại, là Chúa của sự sống và muốn chúng ta có được món quà phong phú này,” Giám mục kết luận.