Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Ánh Nến Phục Sinh
Lê Trị3/31/2013

ÁNH NẾN PHỤC SINH
Ảnh của Lê Trị
Ca tụng Thập giá Ngài vinh hiển
Dấu chỉ tình Trời yêu vĩnh viễn
Kết thành hy vọng giữa đời ta.
(Trích Thơ của Trăng Thập Tự)

See Also

4/13/2013
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Nỗi Tiếc Thương Cha Phạm Văn Tuệ
Nguyễn Đức Cung
4/10/2013
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Cát Bỏng
Nguyễn Hùng
4/9/2013
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Bó Hoa Xuân
Thérésa Nguyễn
4/8/2013
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Chim Hót Vườn Xuân
Lê Trị
4/7/2013
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hà Nội Phố Xưa
Nguyễn Ngọc Liên
4/5/2013
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Cánh Bướm Trong Vườn Xuân
Nguyễn Đức Cung
4/4/2013
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Đèo Ngang
Tấn Đạt
4/3/2013
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Nắng Xuân
Đặng Đức Cương
4/2/2013
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Tịnh Nguyện
Joseph Ngọc Phạm
4/1/2013
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền : Một Ngày Đồng Áng
Dominic Đức Nguyễn
3/30/2013
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Chúa Phục Sinh
Tấn Đạt
3/28/2013
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Niềm Đau Của Mẹ
Vũ Đình Huyến, Lm (CMC)
3/27/2013
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Nơi An Nghỉ
Nguyễn Đức Cung
3/27/2013
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Tình Thập Tự
Joseph Nguyễn Tro Bụi
7/10/2012
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Gia Đình
Joseph Nguyễn Tro Bụi
7/10/2012
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Lily
Giuse Nguyễn Cao Hoàn (ĐCV Hànội)
7/10/2012
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Chào Nhau
Lê Trị
7/10/2012
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Rừng Già Núi Cao
Dominic Đức Nguyễn
7/10/2012
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm /Thiền: Chuồn Chuồn Lửa
Đặng Đức Cương
6/23/2012
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Sách Lời Chúa
Diệp Hải Dung