Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Ánh Nến Phục Sinh
Lê Trị3/31/2013
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

ÁNH NẾN PHỤC SINH
Ảnh của Lê Trị
Ca tụng Thập giá Ngài vinh hiển
Dấu chỉ tình Trời yêu vĩnh viễn
Kết thành hy vọng giữa đời ta.
(Trích Thơ của Trăng Thập Tự)

See Also

1/3/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Thiền
Nguyễn Bá Khanh
1/1/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Thể Thao Dưới Nắng Vàng
Nguyễn Đức Cung
12/31/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Nở Đầu Ngày
Tấn Đạt
12/30/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Chớm Đông
Dominic Đức Nguyễn
12/29/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Thác Đổ
Lê Trị
12/28/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Sương Sa Cỏ Dại
Thérésa Nguyễn
12/27/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Mùa Giáng Sinh
Đặng Đức Cương
12/25/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Chúc Mừng Giáng Sinh
Nguyễn Đức Cung
12/24/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Đêm Thánh Từ Úc Châu
Nguyễn Trung Tây, Lm. SVD
12/23/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hang Belem
Tấn Đạt
12/22/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Vinh Danh Chúa
Lê Trị
12/21/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Muôn Nhà Đón Mừng Noel
Nguyễn Bá Khanh
12/20/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Ngôi Sao Dẫn Lối
Tấn Đạt
12/18/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Cây Giáng Sinh
Nguyễn Đức Cung
12/17/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Thành Gia
Vũ đình Huyến, Lm CMC
12/16/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Thiếu Nữ Chăn Chiên
Dominic Đức Nguyễn
12/15/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Biển Chiều
Joseph Nguyễn Tro Bụi
12/14/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Tát Nước Bên Đường
Nguyễn Ngọc Liên
12/13/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Người Vô Gia Cư
Tấn Đạt
12/11/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Mùa Giáng Sinh
Nguyễn Đức Cung