ÁNH NẾN PHỤC SINH
Ảnh của Lê Trị
Ca tụng Thập giá Ngài vinh hiển
Dấu chỉ tình Trời yêu vĩnh viễn
Kết thành hy vọng giữa đời ta.
(Trích Thơ của Trăng Thập Tự)