Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Ánh Nến Phục Sinh
Lê Trị3/31/2013
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

ÁNH NẾN PHỤC SINH
Ảnh của Lê Trị
Ca tụng Thập giá Ngài vinh hiển
Dấu chỉ tình Trời yêu vĩnh viễn
Kết thành hy vọng giữa đời ta.
(Trích Thơ của Trăng Thập Tự)

See Also

3/1/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Ngày Đông Băng Giá
Joseph Ngọc Phạm
2/29/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Khiêu Vũ
Richard Drysdale
2/28/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Đối Xử Tử Tế
Nguyễn Trung Tây, Lm
2/26/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Ngày Đẹp Cuối Đông
Nguyễn Đức Cung
2/25/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Cầu Tre
Tấn Đạt
2/24/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Lan
Vũ Đình Huyến, Lm
2/23/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Bức Tranh Mùa Đông
Lê Trị
2/22/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Ghế Vắng Ngày Đông
Nguyễn Ngọc Liên
2/21/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Lễ Rằm Tháng Giêng
Nguyễn Bá Khanh
2/19/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Một Mình Nghiệm Với Thiên Nhiên
Tấn Đạt
2/18/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Tuổi Thân
Nguyễn Đức Cung
2/17/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Thánh Giá Dưới Nắng Trời
Joseph Nguyễn Tro Bụi
2/16/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Mai Ngày Xuân
Joseph Ngọc Phạm
2/15/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Trăm Nụ Cười
Đặng Đức Cương
2/14/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Một Khoang Thuyền
Nguyễn Trung Tây, Lm. SVD
2/12/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Tình Quê
Tấn Đạt
2/11/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Xin Xâm
Nguyễn Bá Khanh
2/10/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Vườn Xuân
Dominic Đức Nguyễn
2/9/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Trà Tết
Nguyễn Đức Cung
1/3/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Thiền
Nguyễn Bá Khanh