Đêm huyền linh bỗng rực sáng muôn trùng
Tiếng Thiên Thần thăm thẳm tận thiên cung
Từ đáy cốc bão bùng Ngài trỗi dậy
Cơn say yêu nhân loại đến kỳ cùng

Ngày thứ ba nhân loại tỉnh cơn say
Như lời Ngài phán hứa nào có sai
Mở mắt ra hỡi những loài mê muội
"Đền Thờ Chúa" xây lại trong ba ngày

Hãy vui lên hỡi toàn dân Thiên Chúa
Bóng tử thần đã thảm bại chào thua
Đêm cứu chuộc đã qua đồi thập tự
Hoa Thánh Giá nở đẹp hơn áo vua

Hãy hát ca! hỡi toàn thể địa cầu
Báo tin vui! loan đến tận vực sâu
Hãy thức dậy! những ai còn mê ngủ
Đức Kitô hội thánh mãi là đầu

Hãy hát lên! rung chuyển khắp tinh cầu
Khải hoàn ca xuyên suốt cả canh thâu
Ngày "Ánh Sáng" bao trùm lên bóng tối
Chúa sống lại phá tan mọi âu sầu

Hãy reo mừng lên Halleluja
Cùng đồng thanh hát khúc khải hoàn
sống lại! như lời Ngài phán hứa
Hát vang lên mãi Halleluja

HALLELUJA; HALLELUJA
CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI HALLELUJA.
31.03.2013