CÁO PHÓ:

Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh

Gia đình xin kính báo:

Ông cố Giuse Nguyễn Lê Thông

đã được Chúa gọi về Nhà Cha trên Trời

lúc 12g45 ngày 27. 3. 2013 tại Mckinney, Texas.

hưởng thọ 78 tuổi.

Lễ phát tang tại Nhà thờ Các Thánh Tử Đạo VN

801E Mayfield Rd., Arlington, TX (817-466-0800)

Làm phép xác tại Nhà quàn Moore Memorial Gardens.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Các Thánh Tử Đạo VN

1219 N. Davis Dr, Arlington, TX 76012

801E Mayfield Rd., Arlington, TX. (817-466-0800)Kính báo:

Chị gái, Nữ tu Therese Nguyễn thị Vui và các anh em các cháu.

Vợ và các con:

- Bà cố Maria Vũ thị Nhan

- Giuse Nguyễn Trí Dũng cùng vợ và các con, Arlington, TX.

- Nữ tu Therese Nguyễn thị Thanh Xuân, Tulsa, OK.

- Maria Goretti Nguyễ thị Thanh Tâm, McKinney, TX.

- Maria Madalena Nguyễn thị Thanh Nhàn, chồng và các con, Arlington, TX.

- Giuse Nguyễn Hiếu Trung, Dallas, TX.

Xin cầu nguyện cho linh hồn Giuse được hưởng thánh nhan Chúa trên Nước Hằng Sống.