Phụng Vụ Thứ 6 Tuần Thánh tại CĐCGVN – Nam Úc
Jos. Vĩnh SA3/29/2013

Ngày thứ 6 Tuần Thánh, Phụng vụ được chia làn 2 phần:
- Buổi sáng, phần thứ I từ: 10 giờ 00 đến 11 giờ 30 sáng
- Buổi chiều, phần thứ II từ: 03 giờ 00 đến 05 giờ 00 chiều

XEM HÌNH

Gồm có các nghi thức
- Suy gẫm 12 Chặng Đàng Thánh Giá
- Tháo đinh và táng xác Chúa
- Suy tôn Thánh Giá Chuá
- Phụng vụ Thánh Thể
- Hôn kính Thánh Giá Chúa
- Hôn Chân Chúa
Sau khi chấm dứt các nghi thức Phụng Vụ, giáo dân xếp lên hôn kính Thánh Giá và sang Mồ Quàn hôn chân Chúa. Trong lúc giáo dân lên hôn chân Chúa thì quí vị Cao Niên ngắm đứng - Hội Các Bà Mẹ thì ngắm Dâng Hạt và than hang đá.
Trung tâm Cộng Đồng mở của cho đến 10 giờ khuya để các tín hữu đến viếng Chúa,

Sáng thứ Bảy Tuần Thánh, Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân mở cửa sớm thừ lúc 07 giờ 00 sáng để giáo dân tiếp tục đến Mồ Quàn viếng xác Chúa cho đến 5 giờ 00 chiều
See Also

4/10/2013
Hội thảo Thánh nhạc Toàn quốc lần thứ 32 tại TTMV TGP Saigon
Trầm Thiên Thu
4/7/2013
Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Trung tâm Mục vụ TGP Saigon
Trầm Thiên Thu
4/7/2013
GHPG Hòa Hảo Thuần Túy gởi Thư Hiệp Thông đến ĐHY Phạm Minh Mẫn
Lê Quang Liêm
4/4/2013
Gx Châu Bình mừng bổn mạng Lòng Chúa Thương Xót
Trầm Thiên Thu
3/31/2013
Thứ Sáu tuần thánh tại đền thánh Tử Đạo Việt Nam San Jose
Teresa Đinh
3/30/2013
Hình ảnh thứ 5 & thứ 6 tuần Thánh tại giáo xứ VN St. Patrick San Jose
Đặng Văn Linh
3/30/2013
CĐCGVN – Nam Úc “Thánh Lễ Phục Sinh” tối Thứ Bảy 30.03.2013
Jos. Vĩnh SA
3/29/2013
Video: Chặng Đàng Thánh Giá, Tháo Đinh &Táng Xác Thứ Sáu Tuần Thánh Tại Cộng đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc
Đan Huyền
3/29/2013
Video nghi thức thứ Năm tuần thánh tại giáo xứ Chúa Ba Ngôi - San Jose
Thái Phạm / Hồng Chiêm
3/29/2013
Thứ Bảy Tuần Thánh
Trầm Thiên Thu
3/29/2013
Video: Thứ Sáu Tuần Thánh tại Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc
Đồng Văn Vượng
3/29/2013
Video: Thứ Năm Tuần Thánh tại Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc
Đồng Văn Vượng
3/28/2013
Video: Thứ Năm Tuần Thánh tại Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân Nam Úc
Đan Huyền
3/28/2013
CGCGVN-Nam Úc Phụng Vụ Thứ 5 Tuần Thánh
Jos. Vĩnh SA
3/28/2013
Tâm Thư Kêu Gọi Ủng Hộ Bản Góp Ý Sửa Đổi Hiến Pháp Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
VietCatholic Network
3/28/2013
Bản nhận định và góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992
Hội đồng Giám mục Việt Nam
7/10/2012
Gx Thái Hà khai mạc Tam nhật mừng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hoài Thu
6/21/2012
Việt Nam: Phong trào Hướng Đạo gửi thư xin nhà nước chính thức nhìn nhận
lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu
6/19/2012
Giáo hội Úc có thêm một phó tế vĩnh viễn thứ hai gốc Việt Nam
Hồng Việt
6/17/2012
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ: Hành Hương Mẹ La Vang 2012 ngày 16/6/2012
Bùi Hữu Thư