BANGKOK - Tại Thái Lan, nhật báo Anh ngữ Bangkok Post phát hành hôm nay loan tin 5 tổ chức sắc tộc thiểu số Miến Điện đồng ý để Thái Lan đóng vai trung gian hòa giải giữa họ với nhà cầm quyền quân sự Rangoon.

Đây là thỏa thuận đạt được hôm 24-2 vừa qua giữa 5 lực lượng vũ trang thiều số Miến là Quân Đội Shan, Liên Đòan Tòan Quốc Karen, Đảng Quốc Tiến Kareni, Mặt Trận Tòan Quốc Chin và Đảng Cấp Tiến Arakan.
Điều kiện của họ là cuộc họp hòa giải nên diễn ra tại một quốc gia thứ ba.

Trứơc đó, thủ tướng Thái Lan gợi ý là khi sang thăm Miến Điện, ông sẽ cố thuyết phục nhà cầm quyền quân sự Miến ngồi vào bàn hòa hội cùng các nhóm sắc tộc vũ trang đối nghịch với Ranggon.

Từ lâu, những họat động quân sự của các lực lượng vũ trang thiểu số Miến Điện tại vùng biên giới Thái - Miến thường là đầu mối gây mâu thuẫn giữa hai quốc gia.(RFA)