9. Vinh quang của thế gian là danh dự tạm thời, sự cao quý của thế gian nếu nói giống như vinh quang vĩnh viễn, thì đúng là hồ đồ giả dối.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info