22. Con không nên làm tổn thương bất cứ người nào, nhưng nên hết sức có thể lấy việc thiện để đối xử với người.

(Thánh Peter Kerya)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info