82. ĐŨA CHẤM RƯỢU

Có hai cha con nọ tính rất hà tiện bủn xỉn đang vội vả đi trên đoạn đường dài, mỗi ngày chỉ uống có một xu rượu, chỉ sợ rằng rượu uống mau hết nên hai cha con quyết định dùng đũa chấm rượu mà uống, đứa con nhịn không nổi nên dùng đũa chấm liên tiếp hai lần, người cha trách mắng:
- “Mày uống như thế thì mau hết rượu, không sợ uống say lỡ đi không kịp sao !?”
(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 82:
Đũa thì dùng để gắp cá và cơm chứ không phải dùng để múc canh, nếu lấy đũa nhúng vào trong bình rượu thì phải gọi là mút rượu chứ không phải là uống rượu, mút và uống thì khác nhau xa, chấm mút thì ít hao nhưng uống thì hao nhiều...
Những người keo kiệt thì cũng như thế, họ bố thí cho người nghèo một đồng (mút) thì tiếc rẻ và cảm thấy ruột đau như cắt, nhưng ăn nhậu (uống) một đêm vài triệu đồng, đánh bạc cả ngày thua cả bạc tỉ mà vẫn cảm thấy...sung sướng hơn bố thí nhiều.
Của cải Thiên Chúa ban cho để chúng ta dùng và để chúng ta làm việc bác ái giúp người nghèo khó, chứ không phải để bài bạc cả ngày và ăn nhậu mỗi đêm, cho nên hãy rộng lòng với tha nhân và chật lòng với bản thân mình, như thế là chúng ta đã sống đúng đạo làm người rồi vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

-------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info