3. Khiêm tốn dù sâu thẳm cũng không sợ quá độ, kiêu ngạo dù nhỏ nhưng thật là đáng sợ; nếu cửa hẹp phải cúi đầu khom lưng mà vào thì không sợ bị thương tích; nhưng nếu vươn người ngẩng đầu mà vào, thì tất nhiên không tránh khỏi bị thương tích.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-----
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info