38. Tôi rất đau lòng khi thấy một vài người nào đó, sau khi từ chối hư vinh của thế tục mà gia nhập vào trường học nhân đức khiêm tốn, học tập với vị thầy hiền lành khiêm tốn trong lòng, mà sau đó lại biến thành kiêu ngạo hơn, so với khi họ còn ở ngoài đời thì càng tự cao tự đại hơn, càng thiếu thốn nhẫn nại hơn. Đặc biệt là có nhiều người mặc dù bị coi rẻ ngay tại trong gia đình của mình, nhưng trong nhà của Thiên Chúa thì lại không chấp nhận sự khinh thường của người khác.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info