43. UỐNG BA BÁT NƯỚC

Học trò nọ đi tham gia tuyển chọn quan viên, trên đường đi gặp một người đẹp đang gánh nước nên luyến ái không muốn rời, bèn đi đến giả bộ xin uống nước.

Xin liên tiếp hai ba lần làm cho tên đầy tớ Hưng bắt đầu khát nước và cũng xin uống nên thời gian kéo dài, cuối cùng thì cũng phải rời đó mà đi thôi.

Thời gian qua một năm sau, anh học trò ấy vẫn chưa quên người đẹp nọ, bèn cùng đầy tớ tên Hưng đi đến chỗ người đẹp, nhưng không ngờ người đẹp đã bị bệnh mà chết, anh học trò rất buồn bèn làm một bài thơ truy điệu như sau:

“Ngày này năm ngoái cửa thành trong,

nhân diện đào hoa giống bóng hồng.

Người đẹp không biết đi nơi nao

hoa đào như cũ cười xuân phong”.


Tên đầy tớ cũng nhớ chuyện năm ngoái liền ngâm lên:

“Ngày này năm ngoái trong cửa này

người và hoa đào giống nhau đẹp;

năm nay nếu có giai nhân đến

Hưng nhi vẫn uống ba bát đầy”.


(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 43:

Con người ta thường hay có ấn tượng về buổi gặp gỡ ban đầu, nhất là buổi ban đầu diện kiến với người đẹp...

Có người thấy người đẹp thì bước đi không rời, chỉ muốn đến gần nói chuyện và ngắm nghía; có người thấy người đẹp thì nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, không phải họ dữ tợn nhưng vì người đẹp quá đẹp...

Nhưng chuyện trong trời đất thì không phải luôn như thế, bởi vì có người mặt đẹp nhưng ăn nói vô duyên, có người thì đẹp nhưng kênh kiệu, có người đẹp nhưng bất lịch sự, có người đẹp nhưng lãng mạn, có người đẹp nhưng bất tài.v.v... tất cả những người đẹp như thế thì chỉ để lại ấn tượng xấu cho người khác trong buổi gặp gỡ ban đầu.

Cái đẹp thì trời cho, nhưng cái nết thì mình cần phải luyện tập mỗi ngày, mà người đẹp Ki-tô hữu thì biết rất rõ điều này: cái đẹp nội tâm là cái đẹp nhất của mọi người, bởi vì chính Thiên Chúa đang làm đẹp cho họ khi ngôn hành của họ thấm nhuần tinh thần của Phúc Âm.

Cái đẹp thân xác thì làm cho người ta có những ý tưởng trần tục, nhưng cái đẹp tâm hồn thì làm cho người ta có ấn tượng về sự cao cả mà Thiên Chúa đang làm trong con người của họ: sự hiền dịu.

Đó là cái đẹp nhất của người đẹp vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info