29. MỘT NHẢY ĐẾN LONG MÔN

Có người nọ đi qua sông, vì không cẩn thận nên rơi xuống nước và được chủ thuyền cứu lên, người ấy bèn làm một bài thơ:

“Vừa đạp đầu thuyền đột nhiên lộ khai,

Ông trời thay ta rửa bụi trần;

Người thời nay chỉ biết đường về đông hải,

Một bước đến long môn liền quay lại...”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 29:

Một bước nhảy đến long môn rồi nhảy về thì đúng là quá nhanh, nhưng cái nhanh này không thực tại và cũng không có gì làm bằng chứng...

Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng đã “nhảy” một bước thần kỳ để đến thiên đàng, bước nhảy đó chính là “con đường thơ ấu” của ngài, con đường ngắn nhất mà chị thánh đã tìm được trong Phúc Âm của Chúa rồi suốt cuộc đời chị đã sống và bước đi trên con đường ấy...

Mỗi người Ki-tô hữu đều có thể tìm thấy được trong Phúc Âm con đường ngắn nhất của mình để lên thiên đàng như chị thánh Têrêxa, con đường ngắn nhất ấy chính là mỗi người lo chu toàn bổn phận của mình trong cuộc sống hằng ngày...

Có nhiều Ki-tô hữu tìm không ra con đường ấy của mình trong Phúc Âm, vì họ cho rằng Phúc Âm chỉ là chuyện con nít; lại có người tìm không ra con đường của mình để lên thiên đàng trong Phúc Âm, vì họ thích tìm những con đường rộng rãi của thế gian nơi các sách khoa học, nơi các loại tiểu thuyết nhảm nhí có hại cho linh hồn...

Một bước nhảy tới long môn thì không có, nhưng một con đường ngắn nhất để đến thiên đàng là có thật trong Phúc Âm, ai có mắt đức tin thì thấy, có tai đức tin thì nghe và vui vẻ thực hành đó là hạnh phúc thật vậy – Mong thay !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

---------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info