Ngày 25-03-2023
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay 26/3 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Giáo Hội Năm Châu
01:08 25/03/2023

BÀI ĐỌC 1 Ed 37:12-14

Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en.

Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau: “Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Ít-ra-en. Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, khi Ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt, hỡi dân Ta. Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán là Ta làm. Đó là sấm ngôn của Đức Chúa.”

Đó là Lời Chúa.

BÀI ĐỌC 2 Rm 8:8-11

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

Thưa anh em, những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa. Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có Thần Khí của Đức Ki-tô, thì không thuộc về Đức Ki-tô. Nhưng nếu Đức Ki-tô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính. Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới.

Đó là Lời Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG Ga11:25a,26

Chúa nói: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống;

ai tin vào Thầy sẽ không phải chết bao giờ.

TIN MỪNG Ga 11:1-45

Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, hai chị em của Ladarô sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt". Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển".

Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Ladarô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: "Chúng ta hãy trở lại xứ Giuđêa".

Đến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đã được an táng bốn ngày rồi. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con cũng sẽ sống lại". Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Bà thưa: "Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian".

Người xúc động và hỏi: "Đã an táng Ladarô ở đâu?" Họ thưa: "Thưa Thầy, xin đến mà xem". Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do-thái liền nói: "Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!" Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: "Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư?" Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ.

Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: "Hãy đẩy tảng đá ra". Martha là chị người chết, thưa: "Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày". Chúa Giêsu lại nói: "Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: "Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con. Nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con". Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: "Ladarô! Hãy ra đây!" Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: "Hãy cởi ra cho anh ấy đi".

Một số người Do-thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người.

Đó là Lời Chúa.
 
Tin Mừng Sống Lại Không Lỗi Thời
Lm. Giuse Trương Đình Hiền
10:00 25/03/2023
Tin Mừng Sống Lại Không Lỗi Thời

(Chúa Nhật V Mùa Chay năm A 2023)

Tin vào Đấng là nguồn mạch sự sống và nỗ lực làm chứng cho Tin mừng sự sống đó chính là trọng tâm của sứ điệp phụng vụ Chúa Nhật V Mùa Chay. Chúng ta cùng dừng lại để nghe cách chuyển tải ý nghĩa nầy của Lời Chúa.

Trước hết, từ hơn năm trăm năm trước khi Chúa Cứu Thế giáng sinh, chính trong cái “vũng lầy nhầy nhụa” đầy những đống xương khô của bóng tối và sự chết, của đọa đầy và thất vọng, của đắng cay ưu phiền trong kiếp nô lệ của thời lưu đầy Babylon (587 B.C)… dân Israel đã nghe vang lên lời của Thiên Chúa như “tiếng kèn hy vọng” qua miệng của ngôn sứ Êgiêkien mà chúng ta vừa nghe trong Bài Đọc một: “Nầy hỡi dân ta, Ta sẽ mở cửa huyệt cho các ngươi. Ta sẽ đem các ngươi lên khỏi huyệt… Ta sẽ đặt Thần Khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh...”.

Nếu thân phận lưu đày của Israel là ảnh hình của một nhân loại đọa đầy tội lỗi, thì “tin vui hy vọng” của ngôn sứ Êgiêkien kia cũng chính là tín thư riêng tặng cho mỗi người chúng ta mà nội dung xuyên suốt chính là: niềm hy vọng chứa chan vào lòng trung tín của Thiên Chúa vượt trên khổ đau và chết chóc và tình yêu cứu độ của Thiên Chúa mãi mãi là sức mạnh hồi sinh, là quyền uy giải thoát.

Nói cách khác, Lời Chúa muốn nói với muôn thế hệ con người rằng: chúng ta không được quyền thất vọng cho dù phải đối diện với bao thảm cảnh cuộc đời, cả cái chết. Bởi vì Thiên Chúa đang có mặt trên mọi nẻo đường và biến cố để thổi vào Thần Khí tác sinh, để gieo vào hạt mầm của sự sống và hồng ân cứu độ. Niềm tin đó không là chuyện mê tín của những đầu óc mê lầm, hoang tưởng (như đánh giá của những người tự cho mình là theo chủ nghĩa vô thần, duy khoa học…), nhưng là một chân lý rõ như ban ngày đúng như nhận xét thâm thúy của Gilbert K. Chesterton: “Nếu những hạt giống trong lòng đất đen mà còn có thể biến thành những cánh hoa hồng xinh đẹp như thế, thì trái tim con người còn thể biến thành thế nào nữa trong cuộc hành trình hướng đến các vì sao”.

Và có một điều kỳ lạ là Thiên Chúa không bao giờ chỉ nói suông mà “Lời luôn đi kèm hành động”. Biến cố “cải tử hoàn sinh” cho người bạn Lagiarô chết thúi bốn ngày trong huyệt mộ là một minh họa rõ nét cho chân lý nầy. Thật vậy, chính ngay “quê hương của tử thần”, ngay cánh cửa dẫn vào huyệt mộ tối tăm, một tiếng nói quyền năng đã âm vang thấu tận âm phủ, mở toang cánh cửa âm ty: “Hỡi Ladarô hãy bước ra”, “Ta là sự sống lại và là sự sống” (TM).

Thế nhưng, cũng có người đặt vấn nạn: tin vào một Thiên Chúa tình yêu ban sự sống, tin vào một Đấng Kitô Phục sinh dẫn ta vào cuộc sống vĩnh hằng, tin vào Chúa Thánh Linh đang thổi vào hồn ta nguồn sống mới, thì liệu có mang lại chuyển biến nào cho chính ta và cho thế giới hay chăng? Thưa có đấy !

- Những người cùi hủi bị ném ra ngoài hoang mạc để chết dần mòn trong niềm đau thất vọng, nhưng niềm tin vào Thầy Giêsu, Đấng thương xót: “Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi” đã kéo họ ra khỏi chốn tử vong để được hoàn sinh trong một cuộc đời mới. (Lc 17,1-14).

- Chị em nhà Bêtania nhờ tin vào Đấng Được xức dầu Con Thiên Chúa nhập thể: “Thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian”, mà người em trai Lagiarô chết thúi 4 ngày đã đĩnh đạc hoàn sinh từ mộ đá.

- Và có lẽ, hơn ai hết, khi đứng trước cái giờ “thập tử nhất sinh”, đứng trước cả một quá khứ tội lỗi đang đè nặng, người trộm bị đóng đinh bên hữu đã tìm được bình an và hạnh phúc để nhắm mắt lìa đời khi đón nhận được câu trả lời của Đấng ban sự sống: “Hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi”…

- Riêng trong hàng ngũ các thánh Tử Đạo Việt Nam, nhờ đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa Kitô Phục sinh, xác tín vào niềm hy vọng sự sống đời đời trong tình yêu Thiên Chúa… mà các ngài coi cái chết nhẹ như lông hồng, như những chứng từ sau đây:

- Thanh Đa Minh Đinh Đức Mậu đại diện cho anh em nói với quan: "Thưa quan, chúng tôi mong ước tìm về bên Chúa như nai mong tìm thấy suối vậy". Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm vui vẻ nói với mọi người: "Cha con chúng tôi hôm nay vào nước Thiên Đàng đây". Linh mục Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh cũng tươi tĩnh đi chào mọi người: "Anh em ở lại nhé ! Chúng tôi đi về Thiên Đàng đây". Thánh G.B. Trần Ngọc Cỏn thấy người anh em sụi sùi nước mắt, ông nói: "Sao anh lại khóc, lẽ ra phải mừng cho tôi chứ?"…

- Vị Tôi Tớ Chúa rất gần gũi với chúng ta, Đức cố Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận đã làm chứng rằng: “Trong thẳm sâu những đau khổ của tôi, có một vài tâm tình mang lại cho tôi an bình trong tâm hồn: tôi không loại trừ một ai khỏi tâm hồn tôi. Tôi tự nhủ: chính Thiên Chúa là tình thương sẽ xét xử tôi, chứ không phải thế gian, không phải Nhà nước, không phải guồng máy tuyên truyền. Tất cả sẽ qua đi, chỉ còn lại một mình Thiên Chúa không thay đổi…"[1].

- Riêng, dân tộc Ukraina trong những ngày này, dù đang oằn mình dưới bom đạn khủng khiếp của thế lực xâm lược nước lớn Liên Bang Nga, vẫn đặt niềm tin vững vàng vào Thiên Chúa để hy vọng một ngày chiến thắng không xa !

Vâng, chỉ với niềm tin đó thì chúng ta mới trụ vững giữa trăm chiều thử thách, mới đủ can đảm mỉm cười với số phận cho dù số phận có khắc nghiệt oái ăm, mới đủ quảng đại và khoan dung để yêu thương và tha thứ, cho dù bị bách hại đọa đầy. Và nhất là, chỉ với niềm tin đó, chúng ta mới bình thản sống cuộc sống hôm nay như một cuộc lên đường, một cuộc vượt qua, một cuộc tái sinh để bước vào quê hương vĩnh cửu.

Cách riêng đối với những anh chị em dự tòng sắp sửa lãnh nhận các bí tích gia nhập kitô giáo, niềm tin vào sự sống lại sẽ là một cảm nghiệm mới mẻ tinh khôi của những con người vừa kết thúc một chặng đường “vượt qua” đầy nhiêu khê và thử thách để hân hoan tiến vào “miền đất của tái sinh”, hội nhập vào một cuộc sống mới mẻ của một đoàn dân được cứu chuộc.

Thế nhưng, chúng ta đừng quên rằng: Tin vào sự sống, còn có nghĩa là tin vào một Thiên Chúa đã nhập thể trong chính nỗi đau và cái chết:

Quả thật, khi vào đời, Con Thiên Chúa nào tránh né cái kiếp phận long đong của con người. Hãy xem: những giọt nước mắt đã lăn dài trên má của Chúa Giêsu khi chứng kiến cái chết của người bạn thân Ladarô ở Bêtania. Sống đức tin hôm nay đó chính là ý thức mãnh liệt rằng: Đức Kitô phục sinh đang hiện diện trong mọi ngõ ngách và biến cố cuộc sống, nhất là, Ngài có mặt ngay trong những phút giây và cảnh ngộ bi đát nhất như cảnh ngộ của gia đình Bêtania trong biến cố Lagiarô qua đời. Trong Bài Giảng lễ Vọng Phục Sinh năm 2021, năm mà Đại dịch Covid đang phủ bóng tối chết chóc và thất vọng lên toàn thể địa cầu, ĐGH Phanxicô đã cảm nhận về chân lý nầy: “Thậm chí từ những mảnh vụn vỡ của nhân loại chúng ta, Thiên Chúa có thể mở ra một trang sử mới. Người luôn đi trước chúng ta: trong Thập Giá của khổ đau, của cô đơn, của cái chết. Cũng thế, Người đi trước chúng ta trong vinh quang của một cuộc đời được tái sinh, của một lịch sử được biến đổi, của một niềm hy vọng được hồi sinh. Trong những ngày tháng tối tăm của cơn đại dịch này, chúng ta hãy lắng nghe Đấng Phục Sinh mời gọi chúng ta bắt đầu lại, và đừng bao giờ để vuột mất niềm hy vọng của mình”.

Tin vào sự sống, tin vào Đấng đã nhập thể trong nổi đau và cái chết để phục hồi tất cả trong vinh quang phục sinh sẽ không là một công thức suông được lặp đi lặp lại như “điệp khúc của mùa Chay”, mà phải hiện thực ngay trong thánh lễ nầy, khi chút nữa đây, Thịt Máu Ngài sẽ trở nên lương thực trường sinh để biến cuộc đời ta, thân xác ta ngập tràn Thần Khí.

Như vậy, điều quan trọng còn lại không chỉ ngay giờ nầy, hay trong độ đường còn lại của Mùa Chay, mà phải là trong suốt cuộc sống, đó là ta hãy mạnh dạn trả lời câu hỏi của Đức Kitô: “Con có tin như thế không?”. Nhưng, không phải bằng cách lặp lại thuộc lòng câu trả lời của cô Matta: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”, nhưng là bằng tất cả con tim và cuộc sống, như Á Thánh Tử đạo Anrê Phú Yên: “Lấy tình yêu đáp trả trình yêu, đem mạng sống báo đền mạng sống…” hay cô gái Vêrônica phung cùi người Camêrun, cho dù mù mắt, cùi tay, cụt giò, vẫn vui tươi biến cuộc đời thành hy lễ và nhận chân đời mình được đong đầy kỳ diệu, để Lời Chúa kết trái đơm bông nơi bao nhiêu anh chị em thương tật cùi hủi khác…

Để yêu và để sống như thế, dĩ nhiên, sẽ là chuyện bất khả khi với thân phận con người, nhưng lại là chuyện có thể khi chúng ta biết sẵn sàng để cho “Thần Khí chi phối”. Đó chính là kinh nghiệm của Thánh Phaolô mà ngài chia sẻ lại cho cộng đoàn Rôma vào buổi khai sinh Kitô giáo, và cũng cho chúng ta hôm nay: “Còn anh em, anh em không sống theo xác thịt nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ngự trong anh em” (BĐ 2). Nguyện xin Thần khí của Đức Kitô hôm nay cũng biến đổi tất cả chúng ta nên những con người mới, nên những chứng nhân của Tin Mừng Sống lại giữa một thế giới đang bị bao phủ ngập tràn bởi một nền văn minh mang tên sự chết. Bởi vì, như Đức Phanxicô xác tín: “Đức tin không phải là một tiết mục thuộc về quá khứ. Đức Giêsu không phải là một nhân vật đã lỗi thời. Người vẫn sống, ở đây và ngay lúc này. Người bước đi cùng bạn mỗi ngày, trong chính hoàn cảnh cuộc đời mà bạn đang sống, trong những thử thách mà bạn đang phải trải qua, trong những ước mơ mà bạn đang ấp ủ…” (BG Vọng PS 2021). Amen.

Trương Đình Hiền
 
Qua phép lạ Lazarô sống lại : Chúa Giêsu muốn nói gì ? Giáo Hội muốn nói gì ?
Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, OFM
10:51 25/03/2023
CN 5A MÙA CHAY

Qua phép lạ Lazarô sống lại : Chúa Giêsu muốn nói gì? Giáo Hội muốn nói gì?

Robert Ingersoll một người nổi tiếng của phái Bất khả tri đã chết năm 1899. Trong một buổi diễn thuyết, ông cố gắng chứng tỏ cho cử toạ thấy trình thuật Phép lạ Lazarô sống lại mà ông vừa nghe đọc, chỉ là một phép lạ giả, nhằm quảng cáo cho thầy Giêsu. "Đây là một âm mưu tập thể," ông Robert nói. "Lazarô thì giả bộ làm cho người ta tin anh bị bệnh, rồi chết. Các chị của Lazaro thì giả bộ giấu anh trong một cái hang, cung cấp đồ ăn vào ban đêm để không ai thấy, rồi dặn em đợi đến khi thầy Giêsu đến, gọi tên mới được ra nghe em".

Muốn củng cố thêm cho lý chứng của mình. Ông Robert hỏi cử toạ: "Ai trong các bạn ở đây có thể nói cho tôi biết lý do tại sao ông Giêsu lại gọi : Lazarô hãy ra đây ! – mà không chỉ nói đơn sơ : hãy ra đây !" (nếu đã chết rồi, thì có gọi tên cũng vô ích) - cứ làm phép lạ thẳng như biến một cục đá nào đó thành chiếc bánh bao, một xác chết khô héo nào đó thành người bảnh bao! Còn nếu gọi rõ tên như vậy thì chắc là lòi ra chàng kia còn sống, còn sống thì mới nghe được có ai đó gọi tên mình. "Ai trong các bạn ở đây có thể nói cho tôi biết lý do tại sao ông Giêsu lại gọi : Lazarô hãy ra đây ! – mà không chỉ nói đơn sơ : hãy ra đây !"

Một lời thách thức tuy không hóc búa lắm nhưng cũng có thể thuyết phục được một số người nào đó. Ông Robert chờ đợi, và ông cũng chẳng cần chờ lâu: Một ông già vóc dáng nhỏ bé đứng dậy trả lời

-Thưa ông Robert, tôi có thể trả lời cho ông hay: Nếu Đức Giêsu không nói rõ tên Lazarô hãy ra đây, mà chỉ nói trống : Hãy ra đây, thì tất cả những người được chôn trong nghĩa địa với Lazarô sẽ trỗi dậy hết để đến gặp Chúa Cứu Thế của họ...

Sau này Robert thú nhận lối phát biểu của cụ già đó thực sự làm ông ta bối rối, ngỡ ngàng, bởi vì phải tin mạnh lắm, không chút nghi ngờ gì mới có thể trả lời nhanh và gọn như vậy.

Việc làm cho người bạn Lazarô chết 4 ngày sống lại; cho con trai bà goá Naim nằm trong quan tài trở lại với mẹ; cho con gái ông Giairô mới chết rồi còn trỗi dậy …Việc cho 3 người chết sống lại: hồi sinh kẻ đã chết, chắc không phải là mục tiêu của Chúa đâu. Nhưng qua phép lạ này Chúa muốn nói với ta điều gì, và Giáo hội muốn nói với ta điều gì.

1. Chúa muốn nói với ta điều gì? - Ngài là sự sống.

Sự sống quan trọng hơn sự sống lại: Câu nói của Chúa cho Matta không phải là câu "Ta là sự sống và sự sống lại" nhưng là : "Ta là sự sống lại và là sự sống". Sống lại mà không có sự sống mãi thì sẽ chết – rồi lại phải làm phép lạ để sống lại. Cứ đi vòng vòng như kiếp luân hồi tái sinh. Trong kinh Tin Kính chúng ta cũng kết thúc bằng sự sống mãi chứ không dừng ở xác sống lại thôi. "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại – Tôi tin hằng sống vậy. Amen".

Dĩ nhiên niềm tin xác sống lại ngày sau hết khác với việc Lazaro chết rồi sống lại.. nhưng dù sao chúng ta cũng thấy cái chính là "sự sống".

“Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù chết cũng sẽ sống. Và ai tin ta không chết bao giờ, con có tin điều đó không?” Chúa đòi Matta tin điều đó: Ngài là sự sống – nơi Ngài không có sự chết (chứ không chỉ tin ở sự sống lại).

Đức Giê-su không làm phép lạ chỉ vì muốn cho La-da-rô sống thêm một số năm tháng ở trần gian rồi lại chết sau cảnh già lão, yếu đuối tự nhiên của một kiếp người. Không. Qua qua phép lạ này, Ngài muốn dạy cho tất cả loài người hiểu rằng : một khi tin Ngài là sự sống lại và là nguồn sự sống, người ta không còn lo sợ cái chết nữa, nhưng sẽ được Ngài chia sẻ sự sống dồi dào của Thiên Chúa…

Người ta hay dùng hình ảnh cuộc sống đế vương để chỉ những người thường, mà giàu có, ăn sung mặc sướng chẳng khác gì khanh tướng đế vương. Tức là người thường mà như được sống kiếp vua. Ta có thể phóng đại hình ảnh đó lên để so sánh ta là người thường phải chết mà được chia sẻ cuộc sống thần linh bất tử của Chúa hằng sống. Chúa xuống trần chia sẻ 'kiếp người phải chết' để cho chúng ta được dự phần vào 'mệnh Chúa bất tử'.

Một hôm vợ của Trang Tử chết. Huệ-Tử đến viếng thăm, thấy Trang Tử ngồi duỗi chân xoặc cẳng ra gõ nhịp vào cài bồn nước mà ca hát. Huệ-Tử bảo :

- Mình đã sống với người ta được mấy mặt con, bây giờ người ta gìa người ta chết, mà mình lại không khóc cũng đã khó coi rồi, mà lại còn gõ nhịp ca hát thì qúa lắm !

- Không phải thế. Vợ tôi chết, tôi cũng lấy làm thương tiếc lắm chứ... Nhưng xét cho cùng, thì người ta chết là trở về với Đấng Tạo Hóa. Cũng như người ra ngoài mà về lại nhà mình, thế mà người ta cứ vẫn theo đuổi than van khóc lóc thì chẳng hóa ra ta không biết đến mệnh Trời ư? Cho nên ta không khóc mà lại còn ca hát nữa là đúng rồi.

Trang Tử đã suy nghĩ như quan niệm "sinh kí, chàng ơi, tử tắc qui," và quan niệm này rất gần với Chúa Giêsu : chết là về Nhà Cha, không phải về chôn tại đó, ở Lăng cha cả, mà là sống mãi.

Chúa Giêsu muốn nói gì qua phép lạ này: Chúa là sự sống. Ta đến cho loài người được sống và sống dồi dào: tức là sống mãi, cuộc sống thần linh..

2. Giáo hội muốn nói với ta điều gì khi đặt bài Phúc m này vào Chúa nhật hôm nay? Phép Rửa Tái Sinh

Điều Giáo hội nói thì rõ rệt lắm. Hôm nay là bài Giáo lý cuối cùng về Phép Rửa chuẩn bị cho dự tòng và nhắc nhở chúng ta nhớ lại Phép Rửa của mình. Hai bài trước là :

- CN 3 : Chúa là Nước hằng sống, nước đem lại sự sống qua câu chuyện với phụ nữ bên giếng nước, nhắc ta nước Rửa Tội

- CN 4 : Chúa là Ánh sáng : qua trình thuật chữa người mù thuở mới sinh ra. Khi chịu phép rửa là ta được ánh sáng Đức Kitô chiếu soi. Và hôm nay,

- CN 5: Phép Rửa mang lại cho ta sự sống mới qua phép lạ cho Lazaro chết 4 ngày sống lại. Ta đến để loài người được sống và sống dồi dào hơn.

Ý của Chúa Giêsu muốn nói qua phép lạ chữa Lazaro : Ta là sự sống được Giáo hội hiểu và đưa vào Phụng vụ vào những ngày chót của quá trình chuẩn bị cho Phép Rửa. Chúa đến để loài người được sống và sống dồi dào hơn. Không phải chỉ sống người ra người mà là sống dồi dào hơn, tức cuộc sống của người con Chúa mà chính Phép Rửa mang lại cho ta sự sống dồi dào đó: một cuộc sống thần linh. Nói đổi lời, “sự sống” không chỉ là sự sống của thể xác mà là sự sống trọn vẹn, chia sẻ chính sự sống của Thiên Chúa. Ladarô đã được Chúa Giêsu trả lại sự sống thể xác nhưng về sau thân xác ông cũng sẽ lại chết như bao người khác. Cho nên sự sống thể xác không quan trọng và quý giá cho bằng sự sống trọn vẹn trong sự kết hợp với Thiên Chúa cả ở đời này lẫn đời sau. Chính Phép Rửa Tái Sinh mang lại cho ta điều đó.

Trong thư Roma 6, 3-4 (*), thánh Phaolô sánh ví rất hay rằng chịu Phép Rửa như cùng chịu chết với Đức Giêsu và cùng sống lại với Người. Dìm xuống nước, là chết, là an táng. Lên khỏi nước, là sống lại, là sống mãi.

Vào ngày thứ Bảy Tuần Thánh, Đêm Vọng Phục-Sinh tới đây, trong phần Phụng vụ Phép Rửa, chúng ta sẽ gặp lại hình ảnh :

-Đức Kitô là Nước hằng sống: - Đức Kitô là Ánh sáng : qua phần Phụng vụ Ánh sáng và sau đó thắp sáng nến cho các tân tòng.

-Đức Kitô là Sự Sống, sự sống dồi dào qua việc họ cùng với chúng ta có một người Cha toàn năng và giàu lòng thương xót đã ban cho ta một người Anh là Đức Kitô đã đến thế gian để cho ta sống và sống dồi dào.

Chúng ta hãy cầu cho các dự tòng và cầu cho cả chúng ta nữa là những hình ảnh của Lazaro được Chúa cho sống lại, sống dồi dào hơn trong địa vị cao trọng của người con cái Chúa, mà Phép Rửa Tái Sinh bằng Nước và Thánh Thần mang lại cho ta quà tặng siêu vời đó.

Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

(*) Rm 6:3, Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao?

Rm 6:4, Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Đại Lễ Acies Legiô Mariae Curia Nữ Vương Mân Côi Sydney tại Revesby
Khanh Lai
04:22 25/03/2023
Đại Lễ Acies Legiô Mariae Curia Nữ Vương Mân Côi Sydney tại Revesby

“Legio Mariae, Đạo Binh Của Đức Mẹ, những người con của Đức Mẹ được mời gọi tiếp tục lên đường như Mẹ với một tâm tình “Xin Vâng” nhiệt thành, hăng say để yêu mến Chúa và phục vụ người khác.”

Đối với các hội viên Legio, ngày Lễ Truyền Tin được xem như ngày “Đại Lễ” hằng năm của Hội. Trong bầu không khí hân hoan đó, mọi người đã có mặt từ rất sớm để sửa soạn chuẩn bị Nghi Thức Dâng Mình cho Đức Mẹ và Thánh Lễ Tạ Ơn. Ngày lễ hôm nay còn là dịp rất đặc biệt để các hội viên được gặp gỡ nhau cách đông đủ. Quý ông, qúy bà, quý anh chị em tuy đã đứng tuổi, nhưng đã không quản ngại đường xa, đến tham dự Thánh Lễ. Sự háo hức với một con tim trẻ trung đầy nhiệt huyết làm cho khuôn mặt tuy đã có nhiều nếp nhăn cũng trở nên sáng ngời rạng rỡ.

Từ 8g sáng thứ bảy, ngày 25.3.2023, tại Revesby đã diễn ra ngày Đại Lễ Acies của toàn thể hội viên Legio Mariae, Curia Nữ Vương Mân Côi trong cộng đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney, cùng tụ về hội trường Giáo Xứ St. Luke REVESBY số 1 Beaconsfiled St, Revesby NSW 2212.

Trong Đại Lễ Acies của Legio Mariae, các thành viên cùng nhau tham dự Thánh Lễ và trước đó, cùng nhau tham dự một nghi lễ trọng thể, được gọi là "Lễ Nghi Dâng Mình" cho Đức Mẹ với lời tận hiến: “Lạy Nữ Vương Là Mẹ Con, Toàn Thân Con Thuộc Về Mẹ, và Mọi Sự Của Con Là Của Mẹ.” Trong lễ nghi Dâng Mình này, các thành viên của Legio Mariae hát và cầu nguyện cùng nhau để tôn vinh Mẹ Maria và nhận những phúc lành từ Chúa. Lễ kết thúc bằng việc các thành viên của Legio Mariae cam kết trung thành với Đức Mẹ Maria và theo đuổi những mục tiêu của Legio Mariae trong công việc rao giảng Tin Mừng qua các công tác Tông Đồ.

Đúng 9 sáng, 13 đội Legio xếp thành hàng dài 500m rước kiệu Đức Mẹ từ khuôn viên trường học St Luke’s Revesby và tiến vào nhà thờ, trên tay cầm chuỗi Mân Côi, và ngắm 5 chục kinh Kính Mừng. Đoàn rước theo thứ tự:

Xem hình tại link này

• Thánh Giá Nến Cao.

• Cờ Vexillum,

• TTV Thánh Thể.

• Cờ Đội Đức Bà Là Ngôi Sao Sáng.

• Cờ Đội Đức Mẹ Truyền Tin

• Cờ Đội Nữ Vương Truyền Giáo

• Cờ Đội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

• Cờ Đội Đức Mẹ Vô Nhiễm

• Cờ Đội Đức Mẹ Sầu Bi

• Cờ Đội Đức Mẹ Thăm Viếng

• Cờ Đội Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu

• Cờ Đội Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

• Cò Đội Nữ Vương Hòa Bình

• Cờ Đội Nữ Vương Các Thánh Nam Nữ

• Cờ Đội Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Kiệu Nữ Tướng Maria và 2 cha Linh Giám, Lm. Paul Văn Chi với Lm. Trần Văn Trợ.

Khi Thánh Tượng Mẹ an vị, người điều hợp chương trình lời chào mừng Quý Cha Linh Giám, và đọc qua chương trình Đại Lễ Acies.

Anh Trưởng Curia Giuse Lý Ngọc Thuyên giới thiệu và nói về tiểu sử từng đội Legio, số hội viên của từng hội, và ngày thành lập. Tổng cộng Curia có 1738 hội viên, 105 hội viên Hoạt Động, 1588 hội viên Tán Trợ, 21 Nghĩa Sĩ, 50 hội viên Bảo Trợ.

Sau đó, Nghi thức Dâng Mình cho Đức Mẹ bắt đầu hát bài “Tận Hiến Cho Mẹ.” Mọi người xếp thành hàng 2 cùng bước lên trước tượng Đức Mẹ, một tay đặt lên cờ Vexillum đọc lời dâng mình cho Đức Mẹ: “Lạy Nữ Vương Là Mẹ Con, Toàn Thân Con Thuộc Về Mẹ, và Mọi Sự Của Con Là Của Mẹ.” Có những ông cụ bà cụ đọc trong nước mắt nghẹn ngào vì cảm thấy gần gũi với Mẹ.

Đầu tiên là Cha Linh Giám đặt tay lên cờ Vexillum, Quý Cha, Quý Sơ, Ban Chấp Hành Curia, các Ủy Viên Curia và các thành viên chuyên môn, các Hội Viên theo thứ tự tiến lên đọc lời Dâng Mình cho Đức Mẹ. Tổng cộng với hơn 500 Hội Viên tham dự Đại Lễ Acies hôm nay.

Thánh Lễ tạ ơn do Lm. Paul Văn Chi Linh Giám và Lm. Nguyễn Thái Hoạch cựu Linh Giám đồng tế. Trong bài giảng, Cha Linh Giám nói về Lễ Truyền Tin ghi nhớ sự kiện Sứ Thần Gabriel truyền tin cho Trinh Nữ Maria sẽ thụ thai qua quyền năng của Chúa Thánh Linh và trở thành Mẹ của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Ngài cũng kể về câu chuyện một tù nhân Pierre, trước khi bị tử hình, chàng tù nhân đó xin được phép tìm tấm hình Đức Mẹ mà chàng tin tưởng và yêu kính Mẹ trước khi chết…Sau khi trại tù bị hỏa hoạn, chàng thoát ra khỏi trại tù…Chàng đi gần về nhà, nhìn qua khung của sổ thấy vợ và con đang quỳ gối cầu nguyện cùng Mẹ Maria cho chàng…Chàng tiến vào nhà và cả nhà ôm nhau khóc vì sung sướng và cùng nhau tạ ơn Đức Mẹ. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng Định với Legio: “Nơi nào có Mẹ, nơi đó có Chúa Giêsu con Mẹ.”

Mọi người sốt sắng đọc Kinh Tin Kính và tới câu “Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Người đã Nhập Thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người.” Mọi người đều quỳ gối tưởng nhớ Mầu Nhiệm Nhập Thể thật sốt sáng,

Sau phần Rước Lễ, mọi Hội Viên cùng đọc kinh Catena. Sau Lời Nguyện Hiệp Lễ, Anh Trưởng Curia Nữ Vương Mân Côi Giuse Lý Ngọc Thuyên cám ơn Quý Cha Linh Giám, Quí Sơ Trợ Giám, các cộng sự viên, anh Khánh Lai, đã ghi lại hình ảnh cho buổi Đại Lễ hôm nay, Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Revesby, Ca Đoàn Legio, và tất cả các Hội Viên tới tham dự Đại Lễ Acies đông đủ. Nhiều cụ ông cụ bà bị bệnh đi bằng xe lăn cũng tới tham dự và dâng mình cho Đức Mẹ.

Đại Lễ Acies giúp các Hội Viên nhìn lại mối tương quan của từng hội viên cũng như mỗi Praesidium đối với Đức Mẹ, đặc biệt trong việc thực hành lòng sùng kính Mẹ Maria theo gương thánh Louis Marie de Montfort để Tận Hiến cho Mẹ. Lễ Nghi Dâng Mình cho Đức Maria được cô đọng trong lời tận hiến đầy ý nghĩa: “Lạy Nữ Vương Là Mẹ Con, Toàn Thân Con Thuộc Về Mẹ, và Mọi Sự Của Con Là Của Mẹ.” Chỉ tâm tình Dâng Mình này gói trọn tất cả những gì thuộc về đời sống của một Kitô hữu và mối tương quan mật thiết của Hội Viên với Mẹ Maria. Những lời Dâng Mình này còn diễn tả sự tin tưởng, phó thác, và dấn thân của mỗi hội viên Legio trong công tác Tông Đồ. Cha Linh Giám cũng mời mọi người ở lại chụp chung tấm hình làm kỷ niệm Đại Lễ Acies năm 2023.

Mọi người ra về trong tình yêu kính Mẹ Maria. Và quyết tâm noi gương theo Mẹ, Hiền Mẫu Maria.

Khanh Lai tường trình

 
Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ
LM Giuse Đào Nguyên Vũ
10:11 25/03/2023
Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ

WHĐ (25.3.2023) - Hôm nay, ngày 25 tháng 03 năm 2023, Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm:

- Đức Giám Mục Luy Nguyễn Anh Tuấn, hiện nay là Giám Mục Phụ Tá (hiệu tòa Catrum) Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, làm Giám mục chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh.

- Linh mục Phêrô Kiều Công Tùng, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh và hiện nay là linh mục Chưởng ấn Tòa Tổng Giám mục Tp. Hồ Chí Minh, làm Giám mục chính tòa Giáo phận Phát Diệm.

- Linh mục Phêrô Lê Tấn Lợi, thuộc linh mục đoàn Giáo phận Cần Thơ và hiện nay là linh mục Giám học của Đại Chủng viện thánh Quý, làm Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ.

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ
 
Tiểu Sử Đức Giám Mục Luy Nguyễn Anh Tuấn Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Hà Tĩnh
HĐGMVN
10:24 25/03/2023
Tiểu Sử Đức Giám Mục Luy Nguyễn Anh Tuấn Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Hà Tĩnh

- Sinh ngày 26 tháng 12 năm 1962 tại Quảng Nam, Đà Nẵng

- 1969 - 1979: Học các trường Lasan Mossard, Lasan Taberd Saigon, Trần Quốc Tuấn

- 1979 - 1984: Học Đại học Tổng hợp (Khoa học Tự nhiên) Tp. HCM, tốt nghiệp Cử nhân Toán - Tin học

- 1993 - 1999: Tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Saigon

- Ngày 30/06/1999: Được Đức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận Tp.HCM

- 1999 - 2001: Linh mục phụ tá giáo xứ Phú Nhuận, trợ giảng sinh ngữ tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

- 2001 - 2006: Học tại Học viện Gia Đình Gioan-Phaolô II (Đại học Lateranensis), Roma; tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học (S.T.D) chuyên biệt về Hôn nhân và Gia đình

- 2006: Học về Đào tạo Ơn gọi tại Đại học Gregoriana, Roma

- 2007 - 2013: Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng viện Thánh Phaolô Lộc (Dự bị Đại Chủng viện) của Tổng Giáo phận Tp. HCM

- 2007 - 2017: Trưởng ban Mục vụ Gia đình Tổng Giáo phận Tp. HCM; Thư ký Uỷ ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

- 2007 - 2017: Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng viện Thánh Phaolô Lộc (Dự bị Đại Chủng viện) của Tổng Giáo phận Tp. HCM

- 2009 - 2014: Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (Giáo tỉnh Saigon)

- 2014 - 2018: Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

- Ngày 25 tháng 08 năm 2017 được Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá (hiệu toà Catrum) Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh;

được truyền chức Giám mục ngày 14 tháng 10 năm 2017, khẩu hiệu Giám mục: “Này con đây”

- Ngày 19 tháng 03 năm 2021 Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Giám quản Tông Tòa Giáo phận Hà Tĩnh

- Ngày 25 tháng 03 năm 2023 được Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa giáo phận Hà Tĩnh

Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn cũng đảm trách các trách vụ trong Hội đồng Giám mục Việt Nam:

- Tại Đại hội lần thứ XIV (30/9/2019 – 04/10/2019) của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Luy được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

- Tại Đại hội lần thứ XV (03 – 07/10/2022) của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Luy được bầu làm Phó Tổng Thư ký HĐGM

***
 
Tiểu Sử Linh Mục Phêrô Lê Tấn Lợi Giám Mục Phó Giáo Phận Cần Thơ
HĐGMVN
10:29 25/03/2023
Tiểu Sử Linh Mục Phêrô Lê Tấn Lợi Giám Mục Phó Giáo Phận Cần Thơ

- Sinh ngày 28 tháng 07 năm 1972, tại giáo xứ An Hội, Giáo phận Cần Thơ

- 1991 - 1993: Dự tu lớp Carôlô của Giáo phận Cần Thơ

- 1993 - 2000: Học tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ

- 22/06/2000: Được Đức Giám Mục Emmanuel Lê Phong Thuận truyền chức linh mục, thuộc linh mục đoàn Giáo phận Cần Thơ

- 2000 - 2003: Phó xứ giáo xứ Phụng Hiệp, hạt Đại Hải, Giáo phận Cần Thơ

- 2004 - 2011: Du học tại đại học Giáo Hoàng Urbaniana, Rôma; tốt nghiệp học vị tiến sĩ Thần học Thánh Kinh

- Từ 2011 đến nay: Phục vụ tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cần Thơ:

+ Đặc trách Chủng Sinh Giáo phận Cần Thơ

+ Năm 2012 - 2018: Trưởng Ban Thánh Kinh, Giáo phận Cần Thơ

+ Năm 2015 đến nay: Giáo sư thỉnh giảng tại Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm, Giáo phận Bùi Chu

+ Năm 2017 đến nay: Giám học tại Đại Chủng viện Thánh Quý- 25/03/2023: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ.
 
Tiểu Sử Linh Mục Phêrô Kiều Công Tùng Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Phát Diệm
HĐGMVN
10:32 25/03/2023
Tiểu Sử Linh Mục Phêrô Kiều Công Tùng Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Phát Diệm

- Sinh ngày 24/8/1964 tại Thủ Đức, thuộc Giáo xứ Cao Thái, Tổng giáo phận Sài Gòn

- 1993 - 1999: Tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

- Ngày 30/06/1999: Được Đức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận Tp.HCM

- 1999 - 2003: Phụ tá Giáo xứ Bùi Phát, Tổng giáo phận Tp. HCM

- 2003 - 2004: Phục vụ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

- 2004 - 2009: Du học tại Hoa Kỳ (Boston College & Boston University); tốt nghiệp Thạc sĩ các chuyên ngành Mục vụ - Thánh nhạc và Thần học

- 2009 - 2010: Phụ tá nhà thờ Chính tòa

- 2010 ˗ 2016: Linh mục nội trú tại Đại Chủng viện Thánh Giuse

- 2010 - nay: Giảng dạy tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Học viện Công Giáo Việt Nam và một số Học viện Dòng tu

- 2016 ˗ nay: Chưởng ấn Tòa Tổng giám mục Tổng Giáo phận TP. HCM

- 25/3/2023: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận Phát Diệm

***
 
VietCatholic TV
Lệnh bắt giữ Putin: Sợ liên lụy, Wagner bỏ rơi Putin dời sang Phi Châu. Đức thề sẽ bắt khi có cơ hội
VietCatholic Media
03:03 25/03/2023


1. Lính đánh thuê Wagner 'tìm cách tái tập trung vào Phi Châu sau tổn thất nặng nề ở Ukraine và sự thất sủng của Yevgeny Prigozhin với Putin'

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm 24 tháng Ba, Đại Tá Serhii Cherevatyi, phát ngôn viên của Nhóm phía Đông của các lực lượng vũ trang cho biết quân Wagner tiếp tục chiến thuật biển người lăn xả vào quân phòng thủ Ukraine, “Chúng tôi hạ gục chúng. Trên thực tế, sẽ không còn chiến binh Wagner nào nữa nếu họ tiếp tục động lực như cũ”.

Ký giả Christian Oliver của tờ Daily Mail có trụ sở ở London có bài tường trình nhan đề “Wagner mercenaries 'look to refocus on Africa after suffering huge losses in Ukraine and Yevgeny Prigozhin's fall-out with Putin'“, nghĩa là “Lính đánh thuê Wagner 'tìm cách tái tập trung vào Phi Châu sau tổn thất nặng nề ở Ukraine và sự thất sủng của Yevgeny Prigozhin với Putin'“. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Tập đoàn Wagner của Nga được cho là hiện đang chuyển trọng tâm sang Phi Châu sau khi chịu tổn thất nặng nề ở Ukraine trong bối cảnh ông trùm của tập đoàn lính đánh thuê bất hòa với Vladimir Putin.

Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu nhóm, đã có tranh chấp kéo dài với Điện Cẩm Linh, đặc biệt là với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Anh ta đã cáo buộc Shoigu ngăn chặn việc cung cấp đạn dược và nhân sự cho nhóm quân sự tư nhân của anh ta.

Prigozhin và nhóm lính đánh thuê của hắn hiện đang tham chiến ở Bakhmut thuộc vùng Donetsk của Ukraine. Giao tranh trong khu vực đã diễn ra ác liệt trong tám tháng, tạo ra một số trận chiến đẫm máu và kéo dài nhất trong cuộc xâm lược của Putin vào Ukraine.

Cuộc chiến tàn khốc đã chứng kiến Prigozhin mất hàng ngàn người từ tiền tuyến, bị giết hoặc bị thương. Nhiều tù nhân đã ghi danh gia nhập hàng ngũ của nhóm Wagner cũng đã được ân xá sau khi phục vụ sáu tháng trong quân đội. Prigozhin được cho là đã bị Điện Cẩm Linh cấm tăng quân bằng cách tuyển mộ tân binh tù nhân.

Sự thay đổi chiến thuật từ Wagner diễn ra sau những lo ngại được báo cáo trong Điện Cẩm Linh rằng Prigozhin có thể cố gắng tập hợp những người lính đánh thuê của mình để chống lại Putin và nắm quyền ở các vùng ngoại ô Nga sau cuộc chiến ở Ukraine.

Tin tức về sự thay đổi trọng tâm của nhóm Wagner - được báo cáo bởi Bloomberg, là phương tiện truyền thông đã trích dẫn các nguồn tin thân cận với vấn đề - có thể sẽ khiến Mạc Tư Khoa lo ngại sau khi Kyiv cho biết họ đã sẵn sàng tiến hành một cuộc phản công mới vào Bakhmut đang bị chiến tranh tàn phá.

Tư Lệnh Lục Quân Ukraine, Đại Tướng Oleksandr Syrskyi, cho biết: “Quân xâm lược không từ bỏ hy vọng chiếm được Bakhmut bằng mọi giá, bất chấp tổn thất về người và thiết bị, chúng ta sẽ sớm tận dụng cơ hội này, như chúng ta đã làm gần Kyiv. Kharkiv, Balakliya và Kupiansk.”

Prigozhin đã công khai chỉ trích quân đội và giới lãnh đạo quân sự của Nga. Trước đó, ông đã chỉ trích và làm mất uy tín của các quan chức quân đội hàng đầu cũng như bất kỳ ai cản đường ông, khiến nhiều người trong chính phủ Nga muốn ông ta phải bị kiềm chế tức giận.

Nhưng trong khi họ đã giành được thành công ở các thị trấn như Soledar, Popasna và Lysychansk, nhóm này đã mất quân nhanh chóng vì một số lớn đã tử trận, và nhiều người trong hàng ngũ tội phạm của quân Wagner được trả tự do sau thời hạn 6 tháng chiến đấu.

Trong bối cảnh giao tranh ở Bakhmut, Prigozhin liên tục yêu cầu Điện Cẩm Linh cung cấp đạn dược, quân tiếp viện và hỗ trợ thêm cho ông ta.

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu được cho là đặc biệt bất đồng với Prigozhin về chiến lược mặc dù ông trùm Wagner đã mang lại thành công trên chiến trường và dẫn đầu cuộc tấn công vào Bakhmut.

Việc vận chuyển đạn dược được cho là đã bị dừng lại vào đầu tháng này trước khi chúng có thể đến được với Prigozhin và nhóm Wagner của ông ta ở Bakhmut, cản trở bất kỳ bước tiến quân sự nào.

Đầu tháng này, Prigozhin nói rằng lực lượng của ông sẽ phải 'thiết lập lại và cắt giảm quy mô' sau những tổn thất đáng kể ở thành phố bị chiến tranh tàn phá.

Nhưng giờ đây, Wagner đang công khai tuyển dụng nhân sự để hoàn thành các hợp đồng mà họ có ở Phi Châu. Nhóm này đã được tuyển dụng để bảo vệ các mỏ và cung cấp bảo mật cho các dịch vụ của chính phủ. Nhóm đang tìm kiếm các ứng viên cho thời gian làm việc từ 9 đến 14 tháng ở Phi Châu.

2. Nhà lãnh đạo NATO cảnh báo Putin đang 'lên kế hoạch cho chiến tranh nhiều hơn'

Cuộc chiến của Nga tại Ukraine đang trong tình trạng bế tắc. Nếu không huy động thêm, quân Nga sẽ sớm sụp đổ ở Ukraine. Nếu điều đó xảy ra, chính quyền của Putin sẽ nhanh chóng sụp đổ theo, và một chính quyền mới sẽ trao Putin ra cho Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC, để thoát khỏi các lệnh trừng phạt. Chính vì thế, Putin không còn con đường nào khác hơn là mở rộng chiến tranh để kéo dài tuổi thọ của ông ta.

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “NATO Chief Warns Putin Is 'Planning for More War'“, nghĩa là “Nhà lãnh đạo NATO cảnh báo Putin đang 'lên kế hoạch cho chiến tranh nhiều hơn'“. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đang lên kế hoạch cho chiến tranh nhiều hơn chứ không phải hòa bình ở Ukraine.

Stoltenberg đã đưa ra tuyên bố này trong một cuộc phỏng vấn trên tờ The Guardian, nơi ông thảo luận về niềm tin của mình rằng Putin đang bị nhốt trong “một cuộc chiến tiêu hao”.

Trong suốt cuộc chiến, NATO đã kêu gọi các quốc gia thành viên tiếp tục cung cấp cho Ukraine những nhu yếu phẩm cần thiết. Gần đây, ông Stoltenberg nói rằng các nước NATO không nên lo lắng về các yêu cầu của liên minh đối với kho đạn dược và thay vào đó hãy tập trung vào việc hỗ trợ lực lượng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

Đầu tuần này, Ukraine được khích lệ khi Liên minh Âu Châu tuyên bố sẽ cung cấp 1 triệu viên đạn pháo cho nước này trong vòng 12 tháng tới. Mặc dù vậy, Stoltenberg nói với The Guardian rằng ông hy vọng NATO sẽ tiếp tục cung cấp thêm nguồn cung cấp cho Ukraine trong nỗ lực ngăn chặn các kế hoạch quân sự của Putin.

Ông nói: “Nhu cầu sẽ tiếp tục ở đó vì đây là cuộc chiến tiêu hao. Tổng thống Putin không lên kế hoạch cho hòa bình, ông ấy đang lên kế hoạch cho chiến tranh nhiều hơn.”

Để duy trì các cuộc tấn công của lực lượng của mình vào Ukraine, Putin đã ra lệnh cho Nga tăng cường sản xuất công nghiệp quân sự đồng thời “tiếp cận với các chế độ độc tài như Iran hoặc Triều Tiên và các nước khác để cố gắng có thêm vũ khí,” Stoltenberg nói.

Cho rằng Ukraine đang sử dụng hàng nghìn viên đạn pháo mỗi ngày, tổng thư ký thừa nhận rằng “tỷ lệ chi tiêu đạn dược hiện tại cao hơn tốc độ sản xuất hiện nay”. Tuy nhiên, ông nói rằng các hợp đồng sản xuất mới sẽ giải quyết nhu cầu này.

Ông Stoltenberg ca ngợi các thành viên NATO đã cung cấp cho Ukraine các thiết bị quân sự như xe tăng và pháo phản lực, nói rằng những đóng góp đó đã cho phép quân đội của Zelenskiy “chiếm lại lãnh thổ để giải phóng ngày càng nhiều đất đai” mà lực lượng của Putin đã xâm lược trong những ngày đầu của cuộc xâm lược. được ra mắt vào tháng 2 vừa qua.

Về chủ đề gửi máy bay phản lực phương Tây đến Ukraine, Stoltenberg nói với The Guardian, “Chúng ta nên tiếp tục giải quyết nhu cầu có nhiều khả năng hơn.”

Ba Lan và Slovakia đầu tháng này tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu MiG-29. Ông Stoltenberg cho biết các thành viên NATO khác có thể sớm cung cấp thêm máy bay phản lực cho Zelenskiy. Ông cũng ám chỉ rằng Tổng thống Joe Biden có thể đảo ngược hướng đi sau khi nói rằng những chiếc F-16 “Chim ưng chiến đấu” do Mỹ sản xuất không nằm trong bàn đàm phán với Ukraine.

Theo Stoltenberg, “Chưa có bất kỳ quyết định nào về F-16.”

Newsweek đã liên hệ qua email tới Bộ Ngoại giao Nga để bình luận.

3. Đại sứ nói Putin 'sẽ bị bắt' nếu tới Đức

Trong cuộc điều trần trước Quốc Hội Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã hô hào các quốc gia thi hành lệnh bắt giữ Putin do ICC đưa ra hôm 18 tháng Ba. Đức cho biết họ sẽ bắt giữ Putin ngay khi có thể.

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Putin 'Will Be Arrested' If He Travels to Germany, Ambassador Says”, nghĩa là “Đại sứ nói Putin 'sẽ bị bắt' nếu tới Đức.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân

Các quan chức Đức đã nói rõ rằng họ có ý định thực thi lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu có cơ hội, bất kể Mạc Tư Khoa phản đối biện pháp này và phủ nhận việc họ phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine, mặc dù có nhiều bằng chứng.

Hôm thứ Tư, nhà ngoại giao hàng đầu của Berlin tại Ukraine đã trở thành nhân vật mới nhất của Đức cam kết tuân thủ lệnh của ICC, được ban hành vào tuần trước về việc Nga bắt cóc hàng nghìn trẻ em Ukraine sang lãnh thổ Nga kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Mạc Tư Khoa bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái.

“Nếu Putin xuất hiện trên lãnh thổ Đức, chắc chắn ông ấy sẽ bị bắt,” Anka Feldhusen nói với các nhà báo tại một cuộc họp báo của Trung tâm Truyền thông Ukraine “Điều đó đã được xác nhận bởi bộ trưởng tư pháp Đức,” cô nói thêm. Thủ tướng Olaf Scholz cũng đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với lệnh này, khi nói với các phóng viên trong chuyến thăm Nhật Bản vào tuần trước: “Không ai đứng trên luật pháp.”

“Chúng tôi là một phần của Quy chế Rôma,” đại sứ nói, đề cập đến thỏa thuận làm nền tảng cho thẩm quyền của ICC. “Không chỉ chúng tôi, mà hơn 120 quốc gia. Vì vậy, Putin sẽ gặp khó khăn khi thực hiện các chuyến công du tới bất kỳ quốc gia nào như vậy”.

“Tôi nghĩ rằng lệnh bắt giữ này là rất kịp thời và cuộc thảo luận đang hướng nhiều hơn đến trách nhiệm pháp lý của Nga đối với tội ác xâm lược, đối với tất cả các tội ác chiến tranh mà họ đã gây ra,” Feldhusen nói thêm. “Và chúng tôi đang làm việc với các đối tác Ukraine của chúng tôi.”

Lệnh của ICC đã gây ra cơn thịnh nộ ở Mạc Tư Khoa, với cựu Tổng thống Dmitry Medvedev - người đã trở thành một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất việc mở rộng cuộc chiến chống Ukraine - thậm chí còn đe dọa tấn công hỏa tiễn vào ICC.

“Tòa án tối cao của Nga hiện đã mở cuộc điều tra riêng chống lại ICC và các thẩm phán chịu trách nhiệm về lệnh bắt giữ Putin,” Medvedev nói.

Tổng thống Nga khó có thể bị bắt sớm. Nhưng phán quyết của ICC đã được hiểu là một tín hiệu cho các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự của Nga - cũng như quân đội tiền tuyến - rằng tòa án quốc tế cam kết trừng phạt những kẻ tham gia vào các tội ác đang diễn ra ở Ukraine.

Lệnh bắt giữ cũng đã được ban hành đối với ủy viên quyền trẻ em của tổng thống Maria Lvova-Belova, người đã công khai lãnh đạo việc tái định cư trẻ em Ukraine đến Nga trong năm qua. Theo Kyiv, hơn 16.000 trẻ em Ukraine đã được đưa đến Nga kể từ tháng 2/2022.

Vasily Nebenzya, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc, cho biết những đứa trẻ sẽ được trao trả khi tình hình đủ an toàn để cho phép. Nhưng các quan chức Ukraine và các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc nói rằng việc bắt cóc như thế là một trong những tội ác chiến tranh do lực lượng Nga gây ra.

Mark Voyger - cựu cố vấn đặc biệt về các vấn đề Nga và Á-Âu cho Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Âu Châu, Tướng Ben Hodges - nói với Newsweek: “Điều đó cho giới tinh hoa của họ thấy rằng Putin có dấu ấn trên trán của ông ta”.

“Giới thượng lưu Nga đã cố gắng hội nhập vào phương Tây trong nhiều thập kỷ nay, với tất cả lối sống xa hoa của họ: du thuyền, đầu tư, tài khoản ngân hàng, con cái học tập ở Anh, Mỹ, Pháp, v.v. thành viên cấp cao thường trú tại Trung tâm Phân tích Âu Châu và là giáo sư tại Đại học Kyiv của Mỹ—cho biết. “Điều này cho họ thấy rằng Putin phản đối tất cả những điều này.”

“Tôi nghĩ hy vọng ở đây là họ sẽ bắt đầu dao động, hoặc ít nhất là những người bằng cách nào đó vẫn còn bị ràng buộc với phương Tây, và có thể họ sẽ thấy rằng tình thế đang đổi chiều,” Voyger nói thêm.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để xin bình luận.

Cũng cần nói thêm rằng theo Cục Thông tin Quốc gia Ukraine, người Nga đã trục xuất 16.226 trẻ vị thành niên Ukraine. Tuy nhiên, nhằm mục đích tuyên truyền, ngay trước khi Tòa án Hình sự Quốc tế đưa ra lệnh bắt giữ, ủy viên quyền trẻ em của Putin, Maria Lvova-Belova, cũng là một người ICC ra lệnh bắt giữ, khoa trương rằng số trẻ em bị đưa ra khỏi Ukraine lên tới 744.000 em. Người ta không biết bà Maria Lvova-Belova tìm đâu ra trả em để trao trả cho Ukraine.

4. Biden hạ thấp sức mạnh của liên minh Nga-Trung: “Tôi nghĩ chúng ta đã phóng đại nó quá mức”

Tổng thống Joe Biden cho biết hôm thứ Sáu rằng ông không lo lắng sau các cuộc gặp cấp cao hồi đầu tuần này giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mạc Tư Khoa. Thay vào đó, Biden nói “chúng ta là những người mở rộng liên minh.”

“Hãy nhìn xem, tôi không xem nhẹ Trung Quốc. Tôi không xem nhẹ Nga, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã phóng đại nó quá mức,” Biden nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo ở Ottawa, Canada.

Tổng thống lưu ý rằng trong khi các quan chức Hoa Kỳ gần đây đã cảnh báo về các dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có thể đang xem xét tăng cường hỗ trợ quân sự cho Nga, thì “họ vẫn chưa làm như vậy”.

“Không có nghĩa là họ sẽ không làm, nhưng họ vẫn chưa làm,” Biden nói. “Và nếu có bất cứ điều gì xảy ra, phương Tây đã đoàn kết nhiều hơn đáng kể.”

Biden tiếp tục trích dẫn sự hợp tác ngày càng tăng giữa các liên minh, bao gồm thông qua G7, Liên minh Quad, ASEAN và AUKUS. Ông nói thêm rằng ông hiện đã gặp 80% các nhà lãnh đạo trên thế giới.

“Vì vậy, tôi chỉ muốn nhìn nhận vấn đề một cách tổng thể, tôi không xem nhẹ nó… những gì Trung Quốc và Nga đang làm, và nó có thể trở nên tồi tệ hơn đáng kể,” Biden nói. “Nhưng hãy đặt nó vào đúng vị trí. Chúng ta là những liên minh thống nhất — chúng ta, chúng ta Hoa Kỳ và Canada.”

Trong những ngày qua, các tuyên truyền viên của Điện Cẩm Linh ra sức tán dương chuyến thăm Mạc Tư Khoa của Tập Cận Bình, như thể giờ đây Nga được tiếp thêm sức mạnh từ Trung Quốc mà họ mô tả là quốc gia có quân đội hàng đầu thế giới. Putin xem ra đang sử dụng cuộc gặp gỡ với Tập Cận Bình để lên giây cót tinh thần cho người dân Nga sau các thất bại liên tục về quân sự trên chiến trường Ukraine.

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông của Nga có tính chất trung lập hơn đã có những hy vọng dè dặt hơn. Ngay trước khi Tập Cận Bình đến Mạc Tư Khoa, các phương tiện truyền thông Nga thẳng thừng cho rằng trong khi nước Nga ngày càng nghèo đi vì cuộc chiến tại Ukraine, Trung Quốc ngày càng giầu lên; và nếu cuộc chiến tiếp tục kéo dài Trung Quốc sẽ nhanh chóng trở thành cường quốc mạnh nhất toàn cầu, không có đối thủ.

Tờ Moscow Times tố cáo rằng khi Liên Hiệp Âu Châu ép giá dầu của Nga xuống. Trung Quốc mua dầu của Nga với giá bị ép xuống, chứ không phải giá bình thường trước đây. Người Nga tỏ ra không có thiện cảm với người Tầu, nếu không muốn nói rằng họ khinh bỉ người Tầu.

5. Nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng kêu gọi Biden hỗ trợ Tòa án Hình sự Quốc tế bằng cách cung cấp bằng chứng về tội ác chiến tranh của Nga

Một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng muốn chính quyền Biden tiếp tục hỗ trợ các cuộc điều tra quốc tế về cáo buộc tội ác chiến tranh của Nga, họ đã viết trong một bức thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

Các nhà lập pháp cho biết họ “hoan nghênh sự hỗ trợ đáng kể” mà chính quyền đã cung cấp để ghi lại các tội ác tiềm ẩn trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine, bức thư viết.

Bức thư cho biết họ thừa nhận vai trò của Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC, trong việc điều tra những vụ việc như vậy và kêu gọi chính quyền Biden hỗ trợ ICC và chia sẻ bằng chứng với các công tố viên.

“Hành động của quốc hội lưỡng đảng năm ngoái nhằm tăng cường sự hỗ trợ đó đã được thực hiện với sự cộng tác của chính quyền của tổng thống để cân bằng tất cả các quan điểm về mối quan hệ của Hoa Kỳ với ICC. Tuy nhiên, nhiều tháng sau, khi ICC đang làm việc để xây dựng các vụ kiện chống lại các quan chức Nga, bao gồm cả chính Putin, Hoa Kỳ được cho là vẫn chưa chia sẻ bằng chứng quan trọng có thể hỗ trợ cho các vụ truy tố này,” bức thư viết.

Các thượng nghị sĩ viết trong thư rằng việc thúc đẩy các cuộc điều tra quốc tế là rất quan trọng để “Putin và những người xung quanh ông ấy biết chắc chắn rằng trách nhiệm giải trình và công lý cho tội ác của họ sắp xảy ra”.

Tuần trước, ICC đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và quan chức Nga Maria Lvova-Belova vì âm mưu trục xuất trẻ em Ukraine về Nga.

Một ngày trước khi công bố lệnh bắt giữ, Liên Hiệp Quốc đã tìm thấy trong một báo cáo rằng Nga đã “vi phạm một loạt các luật nhân quyền quốc tế và luật nhân đạo quốc tế” ở Ukraine.

Báo cáo tuyên bố rằng các tội ác chiến tranh do người Nga gây ra bao gồm “các cuộc tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng liên quan đến năng lượng, giết người có chủ ý, giam giữ trái pháp luật, tra tấn, hãm hiếp và bạo lực tình dục khác, cũng như vận chuyển trái phép và bắt cóc trẻ em”.

6. Mỹ và Canada cam kết sát cánh cùng Ukraine như những đối tác tin cậy

Ukraine có thể dựa vào Hoa Kỳ và Canada với tư cách là đối tác, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết trong một bài phát biểu trước quốc hội ở Ottawa cùng với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu.

Thủ tướng Trudeau cho biết giống như Mỹ, Canada đã cung cấp “hỗ trợ quân sự đáng kể” cho Ukraine, chẳng hạn như pháo binh, đạn dược, thiết giáp và xe tăng. Ông cho biết các lực lượng vũ trang Canada đã huấn luyện các thành viên quân đội Ukraine từ năm 2015.

“Như ngài đã biết, thưa ngài Tổng thống, Canada sẽ tiếp tục đứng vững với Ukraine, bằng bất cứ giá nào,” Trudeau nói. “Cùng với nhau, cả hai chúng ta đều là những đối tác mà Ukraine — và thế giới — có thể tin cậy.”

Thủ tướng chỉ ra các biện pháp trừng phạt và các biện pháp kinh tế khác do Mỹ, Canada và các đồng minh khác đưa ra “để tiếp tục làm cạn kiệt kho vũ khí chiến tranh của Điện Cẩm Linh”.

Trudeau gọi Biden là “người bạn thực sự của Canada”, nói rằng liên minh “quan trọng hơn bao giờ hết trong thời điểm quan trọng này.”

Biden chỉ trích Putin: Phát biểu trước quốc hội sau thủ tướng Trudeau, Biden nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không đạt được các mục tiêu của mình với cuộc xâm lược Ukraine.

“Ham muốn đất đai và quyền lực của ông ta cho đến nay đã thất bại”, nhà lãnh đạo Mỹ nói về Putin. “Tình yêu của người dân Ukraine đối với đất nước của họ sẽ chiếm ưu thế.”

Biden lặp lại nhận xét của Trudeau về việc Hoa Kỳ và Canada ủng hộ Ukraine.

“Hãy khẳng định một lần nữa rằng chúng ta sẽ giữ cho ngọn đuốc tự do đó cháy sáng và ủng hộ người dân Ukraine,” Biden nói.

Tổng thống cũng cho biết Mạc Tư Khoa đã thất bại trong việc lay chuyển quyết tâm của liên minh NATO.

“Putin chắc chắn rằng ông ấy đã có thể phá vỡ NATO,” Biden nói với các nhà lập pháp tập hợp.

Tuy nhiên, ông nói, Hoa Kỳ và Canada sẽ “giữ cho liên minh của chúng ta mạnh mẽ và thống nhất, và chúng ta sẽ bảo vệ từng inch lãnh thổ của NATO. Một cuộc tấn công chống lại một người là một cuộc tấn công chống lại tất cả.”

7. Tướng Úc nói: Quân đội Ukraine hiện là quân đội tốt nhất thế giới

Một vị tướng Úc xuất hiện hàng ngày trên các phương tiện truyền thông để đưa ra các nhận định về cuộc chiến tại Ukraine, hiện đang có mặt tại Kyiv. Ông đã dành cho tờ Kyiv Post, một cuộc phỏng vấn.

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Ukraine's Army Is Now the Best in the World, Retired General Says”, nghĩa là “Tướng hồi hưu nói: Quân đội Ukraine hiện là quân đội tốt nhất thế giới.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Mick Ryan, một thiếu tướng đã nghỉ hưu trong quân đội Úc, cho biết quân đội Ukraine hiện là lực lượng tốt nhất thế giới trong bối cảnh họ đang tiếp tục chiến tranh với Nga.

Trong khi nói chuyện với Kyiv Post, Ryan đã nói về các khía cạnh khác nhau của lực lượng vũ trang Ukraine và cách họ sử dụng một số khả năng, như phòng thủ hỏa tiễn, phòng thủ máy bay không người lái và quân chiến đấu tiền tuyến, trong cuộc chiến chống lại Nga.

“Và quan điểm của tôi là Ukraine có lẽ là quân đội tốt nhất trên thế giới vào lúc này,” Ryan nói. “Họ là những người có kinh nghiệm nhất trong chiến tranh hiện đại, họ đã chứng minh điều đó trong 13 tháng qua.”

“Thành thật mà nói, bây giờ họ đã đổ rất nhiều máu và mất rất nhiều nam nữ thanh niên và cả những người lớn tuổi để rút ra nhiều bài học, nhưng họ là đội quân tốt nhất trên thế giới. Có rất nhiều điều mà tất cả chúng ta có thể học hỏi từ họ.”

Bình luận của ông Ryan được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra bắt đầu khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine vào ngày 24/2/2022.

Ryan nói với Kyiv Post rằng có một số “yếu tố” đối với quân đội Ukraine.

“Để bảo vệ lãnh thổ, các bạn có quân đội chuyên nghiệp bao gồm những người lính cũ và những người lính mới được huy động. Dường như có rất nhiều đơn vị độc lập”.

“Các bạn cũng có quân đội nước ngoài và tập hợp tất cả lại với nhau là một thách thức khá lớn trong một đội quân đã mở rộng nhanh chóng. Và ngay cả những vị tướng giỏi nhất cũng sẽ bị thách thức bởi loại công việc đó và thực hiện nó trong thời chiến thậm chí còn khó khăn hơn.”

Mark Cancian, cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược & Quốc tế, Chương trình An ninh Quốc tế, nói với Newsweek hôm thứ Năm rằng “Ryan hoàn toàn đúng khi nhấn mạnh yếu tố con người trong chiến tranh, đặc biệt là huấn luyện và lãnh đạo. Và không còn nghi ngờ gì nữa, người Ukraine có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn bất kỳ quốc gia nào kể cả Nga. Như Ryan đã nhiều lần chỉ ra, người Ukraine giỏi hơn người Nga. Tuy nhiên, điều đó chưa khiến họ trở thành đội quân tốt nhất thế giới ngay lập tức.”

Cancian tiếp tục trích dẫn các khóa đào tạo khác nhau mà quân đội Hoa Kỳ trải qua so với quân đội Ukraine, vốn chỉ nhận được “hai hoặc ba tuần huấn luyện trước khi tham chiến”.

Ông nói: “Mỗi tân binh Thủy quân lục chiến đều trải qua 22 tuần huấn luyện. Ukraine đang gửi hai tiểu đoàn qua huấn luyện chiến đấu ở Âu Châu. Trong một năm điển hình, Quân đội Hoa Kỳ cử khoảng 60 tiểu đoàn tham gia khóa huấn luyện tương tự. Hầu hết các chỉ huy Ukraine đã thể hiện mình có kỹ năng cao trên chiến trường nhưng có thể thiếu sự đào tạo chuyên sâu cần thiết để thực hiện các cuộc diễn tập chung phức tạp”.

Hôm thứ Năm, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cung cấp thông tin cập nhật về các trận chiến gần biên giới phía Đông. Theo cập nhật, nhóm lực lượng đặc biệt của Cơ quan An ninh Ukraine đã “hủy diệt” 22 mục tiêu của Nga: 14 xe tăng, 4 xe bọc thép BMP, một máy rà mìn và một kho chứa đạn dược.

Một bản cập nhật khác từ Bộ Tổng tham mưu đã tính toán tổng thiệt hại của Nga kể từ khi bắt đầu chiến tranh là hơn 3.000 xe tăng, 6.898 xe bọc thép, 305 máy bay và máy bay, 290 máy bay trực thăng và 273 “hệ thống tác chiến phòng không”.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga và Ukraine qua email để xin bình luận.
 
George Weigel: Lòng kiêu ngạo đến mức bác bỏ mặc khải Thiên Chúa xô người Đức xuống vực thẳm ly giáo
VietCatholic Media
05:06 25/03/2023


1. Đức Hồng Y Cantalamessa cảnh báo về việc đánh mất tính thánh thiêng của phụng vụ

Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa, Vị Giảng Thuyết của Phủ Giáo Hoàng, có bài giảng thứ tư trong Mùa Chay 2023 cho Đức Thánh Cha Phanxicô và Giáo triều Rôma.

Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa, Dòng Anh Em Hèn Mọn, Giảng viên Phủ Giáo hoàng, cho biết: “Nếu ý thức về sự thiêng liêng bị mất hoàn toàn, thì đất đai hoặc khí hậu nơi mà hành động đức tin nở rộ sẽ không còn nữa đối với dân Chúa”. Ngài đã đưa ra lập trường trên trong bài giảng thứ tư cho Mùa Chay 2023.

Bài giảng của ngài, tập trung vào chủ đề “Mầu Nhiệm Đức Tin: Phụng vụ” đã được trình bày tại Vatican vào lúc 9g sáng thứ Sáu cho Giáo triều Rôma, với sự tham dự của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Đức Hồng Y Cantalamessa bắt đầu bằng việc lưu ý rằng, sau khi suy tư về truyền giáo và thần học, ngài muốn đề xuất một số cân nhắc về phụng vụ và việc thờ phượng của Giáo Hội. Ngài làm như vậy với “ý định đóng góp, dù khiêm tốn và gián tiếp,” vào công việc của thượng hội đồng.

Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng phụng vụ là điểm đến, là điều mà công cuộc truyền giáo hướng tới.

Đức Hồng Y đã nhắc lại những cảm xúc mãnh liệt đã xâm chiếm Thánh Augustinô khi thánh nhân gặp Chúa.

Hướng về Chúa, trong tác phẩm “Confessions” hay “Tự Thú”, vị Tiến sĩ Hội thánh đã nói: “Khi con gặp Chúa lần đầu tiên…, con đã run lên vì yêu và kinh hãi.” Và một lần nữa, “Tôi rùng mình và tôi cháy bỏng; Tôi rùng mình vì khoảng cách, tôi bùng cháy vì sự giống nhau.”

Đức Hồng Y nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự thánh thiêng của phụng vụ.

“Nếu cảm giác về sự thiêng liêng hoàn toàn bị mất đi, thì đất đai, hoặc khí hậu, nơi mà hành động đức tin nảy nở sẽ không còn nữa.”

Ngài nói, đây là tác động tồi tệ nhất của quá trình thế tục hóa.

Đức Hồng Y nhắc nhớ rằng “Charles Péguy đã viết rằng 'sự khan hiếm và nghèo nàn đáng sợ của những điều thiêng liêng là dấu ấn sâu sắc của thế giới hiện đại.' Tuy nhiên, nếu ý thức về sự thiêng liêng đã biến mất, thì nỗi hoài niệm về nó vẫn còn, mà ai đó đã định nghĩa, theo thuật ngữ thế tục là 'sự khao khát về điều hoàn toàn khác'“.

Đức Hồng Y chỉ ra rằng những người trẻ tuổi thường cảm thấy cần thoát khỏi sự tầm thường của cuộc sống hàng ngày và đã nghĩ ra những cách riêng để thỏa mãn nhu cầu này.

Sau đó, ngài phân tích làm thế nào Giáo hội có thể trở thành, đối với con người ngày nay, là nơi đặc quyền để trải nghiệm thực sự về Thiên Chúa và về sự siêu việt, và thảo luận về nhiều cơ hội mà người ta có thể cảm nhận được một trải nghiệm mạnh mẽ về Thiên Chúa và sự khởi đầu của một mối quan hệ mới và cá vị với Chúa Kitô.

Đức Hồng Y Cantalamessa đã cảnh báo chống lại việc bóp méo vẻ đẹp của phụng vụ “bằng những ngẫu hứng tùy tiện và kỳ lạ,” và “kêu gọi “duy trì sự tỉnh táo và điềm tĩnh cần thiết ngay cả khi Thánh lễ được cử hành trong những tình huống và môi trường cụ thể.”

“Vì phụng vụ là thời điểm tuyệt vời nhất để các thụ tạo trở về với Thiên Chúa, nên mọi sự trong đó phải bắt đầu và lấy động lực từ Chúa Thánh Thần.”

2. Tiến sĩ George Weigel: Naaman, người thành Nadarét và người Đức

Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài viết nhan đề “Naaman, The Nazarenes, And The Germans”, nghĩa là “Naaman, người thành Nadarét và người Đức”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Để phản bác Oscar Wilde, [là người cho rằng tôn giáo là đơn điệu, lặp đi, lặp lại, ta có thể thấy rằng], đời sống phụng vụ của Giáo hội thường bắt chước nghệ thuật bằng cách thích hợp một cách đáng lưu ý với một thời điểm cụ thể. Điều đó chắc chắn đúng vào Thứ Hai của Tuần Thứ Ba Mùa Chay, năm 2023 — một ngày mà Kinh thánh trong phụng vụ Thánh Thể mời gọi chúng ta suy ngẫm về tội trọng nhất trong các tội trọng, đó là lòng kiêu ngạo, qua câu chuyện của Naaman, vị tướng xứ Syria, và cuộc đối đầu của Chúa Giêsu với những người Nadarét đồng hương của Người. Năm nay, thứ Hai tuần III Mùa Chay diễn ra ngay sau cuộc họp kết thúc “Tiến trình Công Nghị” của Đức. Và trong khi có nhiều lý do tại sao đạo Công Giáo định chế của Đức đang rơi vào tình trạng bội giáo, và có thể rơi xuống vách đá dẫn đến ly giáo, thì lòng kiêu ngạo là một trong số những lý do đó.

Naaman tìm cách chữa khỏi bệnh phong cùi của mình từ “người của Thiên Chúa”, là tiên tro Êlisa, người kế vị tiên tri Êlia với tư cách là “nhà tiên tri trong dân Israel” (2 Cv 5:8). Vị tướng Syria này sẵn sàng thực hiện một hành trình dài và khó khăn để đạt được những gì ông ta tìm kiếm. Ông ta sẵn sàng đền bù cho nhà tiên tri về việc chữa bệnh bằng vàng và bạc. Nhưng khi Êlisa bảo ông tắm bảy lần ở sông Giócđan, Naaman từ chối. Tại sao dòng nước Israel tầm thường này lại có nhiều khả năng chữa bệnh hơn những dòng sông lớn hơn của Đamát? Khi ông ta sắp sửa quay về trong cơn giận dữ thì những người hầu của ông ta nài nỉ ông ta tắm ở sông Gióđan, lập luận rằng, vì ông ta sẵn lòng làm một việc khó khăn nếu nhà tiên tri yêu cầu, tại sao không làm một việc dễ dàng?

Naaman tắm theo chỉ dẫn của Êlisa, được chữa khỏi và sau đó tuyên bố rằng “Tôi biết không có Thiên Chúa nào trên khắp trái đất, ngoại trừ ở Israel” (2 Cv 5:15). Tính kiêu ngạo của Naaman đã là trở ngại cho việc chữa trị của ông, và cuối cùng suýt là cản trở đức tin của ông nơi Thiên Chúa duy nhất chân thật.

Bài Tin Mừng Thứ Hai tuần III Mùa Chay cung cấp cho Giáo Hội một song hành Tân Ước so với câu chuyện Naaman và Êlisa. Trong đoạn Tin Mừng Luca liền trước đó, Chúa Giêsu đã lấy sách cuộn của tiên tri Isaia tại một buổi lễ ngày Sabát ở hội đường quê hương của Người, đề cập đến Đấng sẽ “công bố năm hồng ân của Chúa,” rồi tuyên bố rằng “hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” — và được sự hoan nghênh của mọi người “nói tốt về Người” (Lc 4:20-22). Tuy nhiên, bầu không khí nhanh chóng thay đổi, và câu chuyện được đọc vào hôm Thứ Hai của tuần III Mùa Chay cho thấy một bộ mặt khác của người thành Nadarét.

Vì, trong niềm kiêu ngạo của họ, họ bắt đầu thắc mắc về người mới phất lên này. Há anh ta không phải là con trai của Giuse, một bác thợ mộc hay sao? Anh ta nghĩ anh ta là ai đây? Và đây là loại đấng Mêsia nào? Chúng ta đã có một điều gì đó khác biệt, một điều gì đó tốt hơn, trong tâm trí. Vì vậy, họ đuổi Chúa Giêsu ra khỏi Nadarét và định ném Người xuống một doi đất thì “Người đi ngang qua giữa họ và bỏ đi” (Lc 4:30). Một lần nữa, sự kiêu ngạo là một trở ngại cho đức tin. Chúng ta, những người Nadarét, biết loại đấng Mêsia nào mà Thiên Chúa nên phái đến — giống như Ađam và Evà, với lòng kiêu ngạo, đã nghĩ rằng họ biết rõ hơn Thiên Chúa về điều thiện và điều ác, biểu lộ ra sự kiêu ngạo là điều đã đuổi họ ra khỏi Địa đàng trong chương 3 sách Sáng thế.

Khi Tiến trình Công Nghị của Đức tuyên bố rằng họ biết rõ hơn cả Thiên Chúa về điều gì tạo nên cuộc sống công bình, hạnh phúc và hạnh phúc tối thượng - đó là điều mà Tiến trình Công Nghị đã làm khi bác bỏ nhân học Kinh thánh của chương 1 sách Sáng thế và chấp nhận ý thức hệ phái tính và chương trình nghị sự LGBTQ - thì Tiến trình Công Nghị Đức đã cư xử giống hệt như Ađam và Evà, như Naaman trước khi hoán cải và như người dân thành Nadarét. Khi Tiến trình Công Nghị của Đức tán thành một loại hệ thống quản trị Giáo hội theo kiểu nghị viện bất chấp trật tự mà chính Chúa Kitô đã thiết lập cho Giáo hội của Người, người Đức đang làm chính điều mà mọi kẻ tội lỗi kiêu ngạo từ Ađam và Evà cho đến Naaman phung cùi và những người Nadarét khinh miệt đã làm: đó là bác bỏ mặc khải Thiên Chúa. Do đó, có sự đối xứng đáng chú ý, đầy nghệ thuật của những bài đọc đó trong ngày Thứ Hai Tuần thứ Ba Mùa Chay tiếp ngay sau khi kết thúc Tiến trình Công Nghị của Đức, đã phá nát cấu trúc của đạo Công Giáo nhân danh nền văn hóa được cho là cao hơn ngày nay.

Vài tháng sau khi Đức Gioan Phaolô II ban hành thông điệp Veritatis Splendor hay “Ánh quang rạng ngời của Chân Lý” năm 1993 về cải cách thần học luân lý Công Giáo, một cuốn sách bình luận về thông điệp đó - tất cả đều tiêu cực - đã được xuất bản bởi các nhà thần học người Đức. Người biên tập cuốn sách đã viết trong lời nói đầu rằng cuốn sách được xuất bản vì nước Đức có trách nhiệm đặc biệt đối với nền thần học trong Giáo Hội Công Giáo..

Đó là kiểu kiêu ngạo đã khiến nhiều nhà thần học người Đức coi Đức Gioan Phaolô II lỗi lạc là một người Slav phản động, tiền hiện đại, không hoàn toàn theo tiêu chuẩn khai sáng của họ. Cũng chính lòng kiêu ngạo đó đã ngấm vào và làm hỏng triệt để Tiến trình Công Nghị của Đức.

Túy Vân xin được mở ngoặc giải thích thêm một chút, trong bài này Tiến sĩ George Weigel có nhắc đến Oscar Wilde. Ông này là ai?

Oscar Wilde sinh ngày 16 tháng 10 năm 1854 và qua đời ngày 30 tháng 11 năm 1900 là một nhà thơ và nhà viết kịch người Ái Nhĩ Lan. Sau khi viết dưới nhiều thể loại khác nhau trong suốt những năm 1880, ông trở thành một trong những nhà viết kịch nổi tiếng nhất ở Luân Đôn vào đầu những năm 1890. Ông được nhớ đến nhiều nhất nhờ các vở kịch, cuốn tiểu thuyết nhan đề “Bức tranh của Dorian Gray”, cũng như hoàn cảnh mà ông ấy bị kết án hình sự vì hành vi khiếm nhã đồng tính luyến ái nghiêm trọng trong “một trong những phiên tòa xét xử người nổi tiếng đầu tiên”. Ông bị bỏ tù và chết sớm vì bệnh viêm màng não ở tuổi 46.

 
Thánh Ca
Thánh Ca Mùa Chay: Đi Tìm Một Mối Tình - Trình bày: Ca Sĩ Kim Thúy và Hoàng Phương Thảo
Kim Thúy
02:12 25/03/2023