Hân Hoan Chúc Mừng Các Tân Linh Mục Việt Nam tại Hoa Kỳ Năm 2010

ATLANTA, GEORGIA (21.5.2010) - Cộng đồng Dân Chúa đón nhận tin vui và hân hoan chúc mừng các tân Linh mục Việt Nam tại Hoa Kỳ sau đây được trao ban Thừa tác vụ trong năm 2010.

Phó tế sẽ được thụ phong Linh mục ngày 22 tháng 5 năm 2010:

Phó tế Nguyễn Văn Tình, SVD, Techny/Chicago, Illinois

Phó tế Zhenlong Wang, SVD, Techny/Chicago, Illinois

Phó tế Francis Damoah, SVD, Techny/Chicago, Illinois

Phó tế Baozhu Hu, SVD, Techny/Chicago, Illinois

Phó tế sẽ được thụ phong Linh mục ngày 29 tháng 5 năm 2010:

Phó tế Nguyễn Tài, Giáo phận Salt Lake City, Utah

Phó tế Joseph Timothy Đỗ Trường, Giáo phận San Bernadino, CA

Các Phó tế sẽ được thụ phong Linh mục ngày 5 tháng 6 năm 2010:

Phó tế Phêrô Nguyễn Huy Bảo, Tổng Giáo phận Los Angeles, California

Phó tế Giuse Nguyễn Văn Minh, SDD, Portland, Oregon

Phó tế Hilariô M. Trần Hà Nhuận, CMC, Carthage, Missouri

Phó tế Gioan TG M. Trần Trung Thành, CMC, Carthage, Missouri

Phó tế Giacôbê M. Đỗ Long Vân, CMC, Carthage, Missouri

Các Phó tế sẽ được thụ phong Linh mục ngày 12 tháng 6 năm 2010:

Phó tế Tạ Anh Kiệt, Giáo phận Orange, California

Phó tế Michel-Steven Phạm, Giáo phận San Diego, California

Phó tế Vũ Tập, OP

Phó tế Nguyễn Thiên, Giáo phận Davenport, Iowa

Các Phó tế sẽ được thụ phong Linh mục ngày 26 tháng 6 năm 2010:

Phó tế Henry Phạm Minh Thắng, Tổng Giáo phận Atlanta, Georgia

Các tân Linh mục được thụ phong ngày 14 tháng 5 năm 2010:

Lm. Martinô Trần Hữu Nhân, CM, Los Angeles, California

Các tân Linh mục được thụ phong ngày 2 tháng 1 năm 2010:

Lm. Giuse Hồ Nguyễn Anh Nghĩa, CSsR, Houston, Texas

Lm. Tôma Hà Quốc Dũng, CSsR, Houston, Texas

Cộng đồng Dân Chúa hân hoan chúc mừng các Tân Chức và gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ xuống đầy tràn ân sủng và thánh hóa các Linh mục của Chúa trên con đường tông đồ phục vụ và loan báo Tin Mừng ơn cứu độ.

Xin gửi tin về địa chỉ bantinliendoan@gmail.com và tinconggiao@gmail.com các tân Linh mục năm 2010 chưa có tên trong danh sách trên đây, để Cộng đồng Dân Chúa được biết, hiệp thông cầu nguyện và chúc mừng.

HÂN HOAN CHÚC MỪNG!

www.liendoanconggiao.net