Trong 2 năm qua, do dịch bệnh Covid-19 hoành hành, khiến việc hành hương tại Trung tâm Thánh mẫu La Vang phải tạm ngưng, đoàn con cái Đức Mẹ chỉ biết hướng lòng về Mẹ La Vang qua các Thánh lễ trực tuyến.

Xem Hình

Năm nay, khi đại dịch tạm kiểm soát được tại Việt nam, Con cái Mẹ khắp nơi, từ đầu tháng 8-2022 đã hành hương về Linh địa La Vang, và trong hai ngày lễ chính, Thánh lễ khai mạc lúc 16 giờ 30 ngày 14 và kết thúc sáng 15.8.2022, chắc chắn số lượng người đến hành hương sẽ rất đông. vì vậy Ban tổ chức gấp rút chuẩn bị chu đáo từ khâu hậu cần đến các nghi thức phụng vụ. chủ đề của dịp hành hương năm nay là: MẸ MARIA, MẪU GƯƠNG HIỆP HÀNH.

Được Ban tổ chức cho biết: Tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang, sẽ có dâng hoa, thuyết trình, diễn nguyện, thức cùng với Mẹ. Các Thánh Lễ Khai mạc và bế mạc sẽ diễn ra tại Lễ Đài trước tiền sảnh Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang.

Tôma Trương Văn Ân