CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

VietCatholic trân trọng thông báo cùng quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và anh chị em

Ông Phêrô Phaolô Nguyễn Thanh Truyền

Sinh ngày 20/12/1930
tại làng Đông Am – Xã Vĩnh Hiền – Huyện Phú Lộc – Tỉnh Thừa Thiên
là thân phụ của xướng ngôn viên Túy Vân
vừa được Chúa gọi về với Ngài lúc 8g05 sáng 6/7/2022 tại San Jose - California

Ban Giám Đốc VietCatholic thành kính phân ưu cùng Túy Vân
và xin Chúa đón nhận linh hồn Phêrô Phaolô vào hưởng ánh sáng ngàn thu;
xin Người lau khô những dòng lệ của tang quyến
Đặng Minh An
Phó Giám Đốc VietCatholic