Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần thứ XVI ở cấp độ địa phương, tại Giáo phận Đà Nẵng đã được Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám mục Giáo phận khai mạc và Chủ tọa Công nghị lúc 8 giờ 30, thứ sáu, ngày 1 / 7 / 2022 tại Trung tâm mục vụ Giáo phận Đà Nẵng. Chủ tịch đoàn, còn có Cha Bonaventura Mai Thái, Tổng Đại diện - Trưởng ban Linh hoạt Hiệp Hành. Cha Phao-lô Trần Quốc Việt – Đại diện Giám mục.

Xem Hình

Ban thư ký có: Cha Phê-rô Hoàng Gia Thành – Hạt Trưởng Hạt Đà Nẵng, Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thịnh – Hạt Trưởng Hạt Hội An, Cha Marcello Đoàn Minh – Giám đốc Caritas Giáo phận, Cha vinh–sơn Nguyễn Công Chính(CM) – Đại diện nam Tu sĩ và Sơ Luxia Huỳnh Thị Kim Cúc ( Mến Thánh Giá Qui Nhơn) – Đại diện nữ Tu sĩ.

Có 236 Tham dự viên ( TDV) dự Công nghị, trong đó có: 86 Linh mục, 18 nữ Tu, 132 Đại biểu đại diện của 60 Giáo xứ, Giáo họ biệt lập và các Đoàn thể cấp Giáo phận.

Công nghị với Chủ đề: “ ĐIỂM HẸN HIỆP HÀNH: HIỆP THÔNG, CÙNG THAM GIA VÀ SỨ VỤ”

Công nghị là cuộc tập họp cao nhất của một Giáo Hội địa phương hiệp nhất với Giáo Hội toàn cầu. là thời điểm Tham dự viên (TDV) cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe, suy tư và phân định tiếng Chúa Thánh Thần gửi đến Giáo phận.

Trong lời Khai mạc Công nghị, Đức Giám Mục vui mừng vì Cộng đoàn Giáo phận sau 10 năm, kể từ Đại Hội dân Chúa Giáo Phận Đà Nẵng năm 2012, nay có cơ hội qui tụ trong Công Nghị Hiệp Hành, theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô hướng tới Hội Thánh Hiệp Hành: Hiệp Thông, Tham Gia, Sứ Vụ. Đức Cha cảm động khi được biết: tất cả các thành phần dân Chúa Giáo phận cùng tham gia học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm sống Đức tin. Hướng tới Hội Thánh Hiệp Hành, từ các Giáo xứ, đến Giáo hạt, và các bản đúc kết được gởi đến Ban Thư ký Hiệp Hành của Giáo phận. Điều này làm khai mở và tiến tới điểm hẹn hiệp hành hôm nay.

Tham dự viên được nghe 3 Bài Tham Luận với 3 chiều kích: HIỆP THÔNG, THAM GIA, SỨ VỤ

Sơ Maria Vũ Thị Hương Lan ( SP )- Đại diện liên Tu sĩ, đã trình bày Tham luận với chiều kích Hiệp Thông: Hiệp thông từ những việc nhỏ trong gia đình và giờ Kinh nguyện của gia đình. Sơ ước mong đọc Kinh trong gia đình trong toàn Giáo phận. Có 11 ý kiến của Tham Dự viên (TDV) chia sẻ thảo luận đề nghị: cần có những Mẫu Kinh Gia đình chung, đọc Kinh Online cho các bạn trẻ kết hợp với đọc Kinh truyền thống, các gia đình cần có tập sách 5 phút mỗi ngày… và các Linh mục cần đồng hành trong việc đọc kinh online ( nếu có). Đây là những việc làm cụ thể, khả thi, thiết thực, phát huy sự hiệp thông trong gia đình, cộng đoàn và Giáo phận.

Cha Phao-lô Đoàn Quang Dân, Hạt trưởng Hạt Hòa Vang, chia sẻ Tham luận về chiều kích Sứ Vụ của Hội Thánh Hiệp Hành. Hiệp thông dẫn đến Sứ vụ. Đúng như cẩm nang Thượng hội đồng viết: “Hội Thánh hiện hữu để loan báo Tin Mừng. Sứ mạng của Chúng ta là làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa toàn thể gia đình nhân loại”. Cha Phao-lô đặt câu hỏi: Truyền Giáo cho ai, ở đâu và như thế nào? Cha tiếp: “ không thể cho người cái mình không có!” chính vì vậy, người Giáo dân cần đào tạo chính mình. cần giáo dục con em, gia đình thành vườn ươm đức tin, phải sống đức bác ái yêu thương, công bằng, tôn trọng sự thật … trong môi trường mình đang sống và làm việc. Cha Phao-lô đề cập đến việc sử dụng các phương tiện truyền thông, gạn đục, khơi trong các thông tin và nhất là truyền tải các thông tin hoạt động tín lý, phụng vụ và những giá trị Ki-tô Giáo trên các trang mạng. Cha cũng đề nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam có những hướng dẫn thích ứng với văn hóa xã hội, việc hội nhập văn hóa, dùng chính văn hóa bản địa chuyển tải Tin Mừng.

Về mẫu thức Truyền Giáo, Cha đã đưa ra các mẫu thức: Khơi lên ý thức truyền Giáo với mọi thành phần dân Chúa; Đối thoại bằng việc làm bác ái, thăm viếng, bảo vệ môi trường…; Đối thoại liên Tôn; Hội nhập văn hóa; Truyền Giáo bằng Phụng vụ. Cha đã đưa ra việc cụ thể để thực thi sứ vụ: mỗi năm, mỗi Giáo xứ, đoàn thể, Ban mục vụ … có kế hoạch truyền Giáo. Mỗi Tín hữu quyết tâm đưa 1 người nguội lạnh, hoặc 1 người thân quen chưa biết Chúa đến với Chúa.

Có 22 ý kiến với bài Tham luận này. Các kinh nghiệm về việc thăm viếng, hội nhập văn hóa, mục vụ di dân, bác ái xã hội, cách thức truyền Giáo …. Được TDV chia sẻ phân tích sâu sát từng vấn đề.

Ông Phê-rô Trương Ngọc Lân, Đại diện cho các Hội đồng mục vụ các Giáo xứ và Hội đoàn cấp Giáo phận, trình bày Tham luận về chiều kích Tham Gia. Tham gia là yếu tố diễn tả và làm nên sức sống sinh động của Hội Thánh. Do Ơn của Bí tích Rửa tội, tất cả thành phần dân Chúa được mời gọi tham gia vào Sứ mạng của Hội Thánh với tinh thần trách nhiệm và liên đới. Tham gia trong gia đình, tham gia trong Giáo xứ, trong Giáo phận. Ông cũng nêu cách thức để tham gia được tốt là việc lắng nghe giữa các thành phần dân Chúa. Giáo dân lắng nghe Cha quản xứ. Giáo sĩ, tu sĩ lắng nghe Giáo dân. lắng nghe và đối thoại rất cần thiết cho làm việc chung. Ông gợi ý những mội trường người Giáo dân có thể tham gia như: Giáo dục người trẻ, quan tâm tới người trẻ, định hướng đào tạo nhân cách người trẻ, y tế, bác ái xã hội, bảo vệ môi trường, đối thoại liên Tôn … Ông cũng nêu những khó khăn và cách khắc phục trong việc tham gia.

Có 15 ý kiến của TDV xoay quanh vấn đề tham gia. Vấn đề đào tạo nhân sự, cần tôn trọng sự khác biệt, không chê bai người khác, ý thức bảo vệ môi trường sống… cần mở thêm nhiều Giáo điểm, cần đưa ra kế hoach trong 5 năm đến về việc truyền Giáo, việc đào tạo Giáo lý viên, việc thành lập những nhóm Cộng đoàn nhỏ để dể quan tâm chăm sóc lẫn nhau cả về đời sống Đạo và xã hội. Cần có hướng dẫn cụ thể từ Giáo quyền về việc hội nhập văn hóa trong tang lễ và Cưới hỏi, trong các lễ hội tập quán văn hóa tại địa phương.

Trong phần đúc kết, Ban thư ký đã đưa ra tầm nhìn định hướng: xây dựng Giáo phận thành một cộng đoàn “ Hiệp nhất, CÙNG sống Đức Tin và Loan báo Tin Mừng”. có 2 việc làm cụ thể từ nay đến năm 2027: 1. Đọc Kinh Gia đình; 2. Mỗi Giáo xứ, Giáo hội, Ban mục vụ, Cộng đoàn Dòng tu, Hội đoàn… mỗi năm, thực hiện 1 chương trình cụ thể cho Sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Sau một ngày Công nghị thảo luận với 3 chiều kích. Lúc 16 giờ, Đức Giám Mục Giáo phận đã Công bố QUYẾT NGHỊ của Công nghị Giáo phận, là kim chỉ nam cho Giáo Hội Hiệp Hành. Nội dung quyết nghị có các phần chính: 1. Tiếp tục tầm nhìn của Đại Hội dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng năm 2012 và theo định hướng Thượng Hội đồng Giám mục thế giới năm 2023. Mời gọi tất cả thành phần dân Chúa cùng cộng tác xây dựng Giáo phận, thành cộng đoàn hiệp nhất, sống đức tin và loan báo Tin Mừng. 2. Toàn thể Công nghị chỉ định 2 hoạt động cụ thể tiến hành trong 5 năm tới: duy trì đọc Kinh tối trong gia đình và Phát động kế hoạch loan báo Tin Mừng trên toàn Giáo phận: a. Giáo xứ, Giáo họ, Hội đồng mục vụ, Hội đoàn, Dòng tu, cộng đoàn … mỗi năm có 1 chương trình truyền Giáo cụ thể; b. Giáo phận cũng cố các Giáo điểm của Giáo phận, với việc tăng nhân sự, bổ nhiệm nhân sự tại các Giáo điểm. Giáo phận giúp đỡ đồng hành, hỗ trợ pháp lý cho các Giáo điểm, sáng kiến cùng nhau cho mục đích này ….

Trước lúc Đức Cha tuyên bố bế mạc Công nghị, Đức Cha có lời cám ơn Quí Cha Ban thư ký, Ban liên lạc, Ban điều hành, Ban tổ chức các chương trình Hiệp hành, quí Cha văn phòng, quí Chức của các Hội đồng mục vụ, quí Thầy của Trung tâm mục vụ, các Thuyết trình viên và tất cả những ai đã hy sinh cách âm thầm đóng góp cho thành công của Công Nghị. … Đức Cha cũng cám ơn Cộng đoàn Giáo phận, đã cầu nguyện và chia sẻ kinh nghiệm sống Đức tin, để có yếu tố cần thiết cho Quyết Nghị.

Thánh lễ đồng tế do Đức Giám Mục chủ sự, mang sứ điệp: mỗi Tham dự viên lên đường loan báo tin mừng bằng yêu thương sẻ chia, bằng nụ cười thân thiện nâng đỡ cộng tác…. Đi con đường Giê-su, làm nên giá trị đẹp nhất, khi sống Hiệp Nhất - Sống Đức Tin và loan báo Tin Mừng. đã kết thúc Công nghị Hiệp Hành Giáo phận Đà Nẵng.

Tôma Trương Văn Ân