Thánh Lễ Thêm Sức Và Mừng Bổn Mạng Tại Giáo Xứ Nhượng Nghĩa- Năm 2022

Nhân dịp Giáo xứ Nhượng Nghĩa – Giáo phận Đà Nẵng mừng:

Lễ Kính Hai Thánh Tông Đồ Phê-rô Phao–lô, Bổn mạng Giáo xứ ( 29 / 6 )

Mừng 68 năm hình thành và phát triển Giáo xứ ( 1954-2022)

Mừng 50 năm Giáo sở Nhượng Nghĩa, được nâng lên thành Giáo xứ ( 1972-2022)

Mừng 16 em nhận Bí tích Thêm Sức; 25 em Xưng tội Rước lễ lần đầu và 6 em Tuyên xưng đức tin.

Xem Hình

Lúc 16 giờ 30, ngày 26 / 6 / 2022, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận đi kinh lý đến Giáo xứ và Chủ sự Thánh lễ tạ ơn, đồng thời ban Bí tích Thêm Sức cho con em tại Thánh đường Giáo xứ. Cùng đồng tế có: Cha Quản xứ Đa-minh Đặng Bá Linh, Cha Phanxicô Xaviê Lê Đông Nhật – Phó Chánh văn phòng Tòa Giám mục, Cha Phê-rô Lê Hưng – nguyên Quản xứ Nhượng Nghĩa, hai Cha Giuse Trần Văn Việt (OP) và Phê-rô Trương Văn Phúc (SJ) là con em của Giáo xứ.

Đây là niềm vui lớn của Giáo xứ, của gia đình các em và của Giáo Hội.

Trong lời huấn dụ

Đức Cha đã nhắc nhở gia đình: là vườn ươm Đức tin, là trường học Đức tin, là trường lao động và rèn luyện, là trường ân sủng. Cha mẹ phải có trách nhiệm và bổn phận làm gương sống Đạo tốt cho con cái.

Đức Cha cũng nhắc nhở Giáo xứ: tiếng gọi của Đức tin, tiếng gọi của Lời Chúa qua Cha Quản xứ, quí Nữ tu và Giáo lý viên đến với các em và mỗi người trong Cộng đoàn.

Đức Cha mời gọi các em rước Thánh Thể lần đầu và mỗi người: Tin và đón nhận Chúa qua Bí tích Thánh thể, là lời tuyên xưng Đức tin mạnh nhất. Đức Ki-tô đang sống nơi Bí tích Thánh thể, nơi Giáo Hội và nơi mỗi người.

Với toàn thể Cộng đoàn Giáo xứ: Đức Cha nêu tấm gương Hai Thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô, với phận người yếu đuối, có lúc sa ngã. Nhưng các Ngài chỗi dậy, vượt qua, và trở thành những trụ cột của Giáo hội. Nếu vì yếu đuối sa ngã, Chúng ta cũng sám hối chỗi dậy như các Thánh, cùng hiệp hành và bước đi trên con đường Giê-su, con đường tình yêu …. Xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ, ban Hồng ân, làm biến đổi con người yếu hèn của chúng ta, trở thành con người của tình yêu, cảm nhận được niềm vui và sự an bình.

Trong lời tri ân của Giáo xứ, Ông Trưởng Ban Đại diện đã Đại diện Giáo xứ cám ơn Đức Giám Mục Giáo phận, đã đến trao ban Bí tích cho các em và huấn dụ mỗi thành phần trong Cộng đoàn Giáo xứ. Ông cũng cám ơn Cha Quản xứ, quí Cha Đồng tế, quí Nữ tu, Giáo lý viên, các Ban ngành …. Đã hy sinh rất nhiều cho sự trưởng thành Đức tin của con em và mỗi người trong Giáo xứ. Ông cũng xác tín sự hiệp thông và đồng hành với Giáo hội trong tình yêu, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Trong dịp này, Ông đã Đại diện cộng đoàn Giáo xứ, mừng Cha Quản xứ kỷ niệm 21 năm thụ phong Linh mục (22 / 6 / 2021 – 2022), Mừng Bổn mạng Cha Phê-rô Lê Hưng và Cha Phê-rô Trương Văn Phúc, mừng quí ông nhận Thánh Phê-rô và Phao-lô làm bổn mạng.

Trước lúc ban phép lành, Đức Giám Mục nhắc lại: “ cần sự hiệp nhất trong yêu thương, để xây dựng và phát triển, chấp nhận nhau, tôn trọng sự khác biệt… làm thành những giá trị tốt đẹp”. Đức Cha có lời động viên khích lệ các em Tuyên xưng đức tin ( Bao đồng), có nhiều cố gắng đào luyện Đức tin, trưởng thành hơn trong Đức tin. Để trở thành Giáo lý viên, cần tiếp tục đào luyện hơn nữa, đón nhận Chúa trong mọi hoàn cảnh sống, biết cầu nguyện… để trở thành những người tốt cho Giáo hội và xã hội.

Những bó hoa tươi thắm dâng lên Đức Cha và quí Cha, gói ghém cả tấm lòng thành với tâm tình biết ơn và cảm mến của Đoàn con Nhượng Nghĩa.

Tôma Trương Văn Ân