Bổn Mạng Phong Trào Cursillo TGP Sydney.

Tối thứ Sáu 24/06/2022 các anh chị em thành viên Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam tại Sydney đã đến hội trường Nhà Thờ St. Luke Revesby tham dự Lễ mừng kính Thánh Tông Đồ Phaolô là Quan Thầy của Phong Trào và đồng thời ra mắt Tân Ban Chấp Hành Phong Trào niên khóa 2022 – 2025.

Xem Hình

Trước khi cử hành Thánh Lễ Văn Phòng Điều Hành cung nghinh di ảnh Thánh Phaolô Tông đồ rước lên bàn thờ và Cha Linh hướng Paul Văn Chi ngỏ lời chúc mừng bổn mạng, sau đó ngài và Cha Phêrô Trần Văn Trợ cùng hiệp dâng Thánh Lễ. ngoài ra còn có sự hiện diện của Cha Phêrô Hoàng Minh Tân.

Sau bài giảng anh Phạm Ngọc Huynh Tân Chủ tịch Phong Trào Cursillo TGP Sydney giới thiệu ra mắt Tân Ban Chấp Hành gồm:

Chủ tịch: Anh Giuse Phạm Ngọc Huynh

Phó Nội Vụ: Anh Giuse Trần Văn Hòa

Phó Ngoại Vụ: Chị Maria Nguyễn Thị Nguyệt

Thư Ký: Chị Maria Trần Thị Thanh Huyền

Thủ Quỹ: Chị Maria Đinh Túy Phượng

Và một số anh chị em trong Ban Điều Hành Phong Trào cùng hợp tác phục vụ.

Tân Ban Điều Hành quỳ trước bàn thờ tuyên xưng Đức Tin và Cha Linh Hướng Paul Văn Chi đã ban phép lành cho Tân Ban Điều Hành.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ. anh Mai Phước Thành, Phó Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney lên ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng của Phong Trào và chúc mừng Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2022 – 2025. Kế tiếp anh Phạm Ngọc Huynh Chủ tịch Phong Trào lên ngỏ lời cám ớn quý Cha quý Sơ và các anh chị em thành viên Cursillo đã đến tham dự mừng kính Lễ Bổn Mạng hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành phù trì cho Phong Trào luôn tiến triển trong Cộng Đồng.

Thánh Lễ kết thúc, mọi người ở lại dùng bữa liên hoan bổn mạng cuả Phong Trào.

Diệp Hải Dung