Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa tại giáo xứ Tụy Hiền Tgp. Hà Nội 2022

Theo truyền thống, ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô này được cử hành sau lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi. Đây là một trong 4 ngày lễ trọng của Năm Phụng vụ. Trong ngày lễ này, Giáo Hội mời gọi các tín hữu bày tỏ niềm xác tín vào sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô ngự trong Bí tích Thánh Thể bằng việc tham dự Thánh lễ kính Mình Máu Chúa và tham dự cuộc rước, làm giờ chầu thật sốt sáng cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

Xem Hình

Tại giáo xứ Tụy Hiền, sau Thánh lễ đã tổ chức cuộc rước Thánh Thể chung quanh nhà thờ, trước đường làng và dừng lại ở 2 trạm làm giờ thanh chầu 15 phút để tôn vinh và thờ kính mầu nhiệm thánh cao cả này, đồng thời loan truyền công khai rằng: Hy tế của Chúa Kitô là cho ơn cứu độ của toàn thế giới.

BTTGx. Tụy Hiền