Bầu Cử Tân Ban Thường Vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney Nhiệm Kỳ 2022 – 2025.

Tối thứ Sáu 17/06/2022 các anh chị em thành viên Hội Đồng Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sydney đã đến hội trường nhà thờ St. Luke Revesby – Sydney tham dự bầu cử Tân Ban Thường Vụ CĐCGVN TGP Sydney nhiêm kỳ 2022 – 2025.

Xem Hình Bầu Cử

Khai mạc buổi bầu cử. Cha Phêrô Trần Văn Trợ Trưởng ban Bầu Cử chào mừng Tân Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ 2022-2025. Tiếp theo Cha Tuyên uý Trưởng Remy Bùi Sơn Lâm chia sẻ về ý nghĩa giá trị của việc phục vụ để giúp mọi người thêm vững tin và trông cậy phó thác mọi sự lên Thiên Chúa. Sau đó, Sơ Chanel Đinh Thị Hoài Thư Ký ban Bầu Cử đọc những điều lệ trong việc bầu cử theo Quy Chế Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney. Người điều hợp Hồng Phúc giới thiệu Ban Bầu Cử gồm có Sơ Mariam Vũ Lành Hải, Sơ Chanel Đinh Thị Hoài và một số thành viên trong các Phong Trào Đoàn Thể.

Qua 2 lần bầu cử, kết qủa anh Đaminh Nguyễn Ngọc Khiêm đắc cử chức vụ Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney nhiệm kỳ 2022-2025. Sau đó anh giới thiệu với mọi người Tân Ban Chấp Hành và Tân Hội Đồng Mục Vụ tín nhiệm. Tân Ban Thường Vụ CĐCGVN TGP Sydney gồm có:

Chủ Tịch: Anh Đaminh Nguyễn Ngọc Khiêm.

Phó Chủ tịch Nội Vụ: Chị Têrêsa Hà Trí Tri.

Phó Chủ tịch Ngoại Vụ: Anh Giuse Nguyễn Trường Giang.

Phó Chủ tịch Kế Hoạch: Anh Giuse Mai Phước Thành.

Tổng Thư Ký: Chị Maria Nguyễn Kim Ngân.

Tổng Thủ Quỹ: Anh Antôn Nguyễn Thành Trung.

Cha Paul Văn Chi thay mặt Ban Tuyên uý ngỏ lời chúc mừng Tân Ban Thường Vụ CĐCGVN TGP Sydney nhiệm kỳ 2022-2025 và Cha thông báo, Tân Hội Đồng Mục Vụ sẽ ra mắt vào 9 sáng thứ Bảy 02/07/2022 tại Thánh đường St. Luke Revesby Sydney. Sau đó, Ban Mục Vụ các Giáo Đoàn sẽ sắp xếp nhân sự phục vụ trong các Giáo Đoàn và giới thiệu Tân Ban Thường Vụ cùng Tân Ban Mục Vụ cho toàn thể Giáo Dân trong 2 cuối tuần 2&3 và 9&10/7/2022.

Sau khi chấm dứt bầu cử là giờ Chầu Thánh Thể tạ ơn và nguyện xin Đức Giêsu Kitô chúc lành cho Tân Hội Đồng Mục Vụ luôn ý thức với trọng trách để phục vụ cho Cộng Đồng dân Chúa được tiến triển luôn mãi.

Diệp Hải Dung