Lễ Mình Máu Thánh Chúa tại Giáo xứ Thánh Giuse Tgp. Hà Nội

17 giờ 00 chiều Thứ Năm ngày 16 tháng 6 năm 2022 sau lễ Chúa Ba Ngôi, tức 60 ngày sau lễ Phục sinh, tại giáo xứ Thánh Giuse Vạn Thắng cử hành lễ của Chúa, kính Mình Máu Thánh Chúa.

Xem Hình

Mở đầu Thánh lễ, cha Antôn đã nói về nguồn gốc và ý nghĩa của lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Festum Corporis Christi. Lý do cử hành vào Chiều thứ Năm, vì Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly, Chiều Thứ Năm. Vì lợi ích của giáo dân, một số nơi đã rời vào Chúa Nhật liền sau đó.

Sau lời nguyện hiệp lễ là cuộc rước trọng thể Mình Thánh Chúa ra khỏi nhà thờ, đi trên đường làng để loan truyền cho mọi người biết rằng: Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể và Hy tế của Người là ơn cứu độ cho toàn thế giới.

Ngoài việc quảng diễn Lời Chúa, cha Antôn cũng giải thích ý nghĩa các việc sắp làm như Phương Du là gì? Tại sao Bàn thờ lại trang trí hoa nến? Mặt nhật, bình hương khói vì đí vừa xông, lắc chuông, rắc hoa?

Phương Du có ý chỉ Chúa là Chúa cả trời đất, muôn phương phải bái thờ.

Bàn thờ được trang trí hoa nến là để đón rước Vua Trời.

Mặt nhật, dưới dạng mặt trời (đó là ý nghĩa của từ «mặt nhật»), chỉ ra rằng Chúa Giêsu là «Mặt Trời»: Ngài là Ánh Sáng của lòng ta.

Bình khói hương nghi ngút vừa đi vừa xông lên trước Mình Thánh Chúa, làn hương thơm nghi ngút tỏa bay lên trước tòa Chúa tượng trưng cho lời nguyện cầu của chúng ta.

Các em bé rắc trên đường nhắc lại cuộc Rước Chúa Giêsu vào thành thánh.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn đã rước kiệu Mình Thánh Chúa ra khỏi nhà thờ, đi trên đường làng, dừng lại tại trạm giữa làng và nhà văn hóa, để Chúa thấy dân Chúa, và dân Chúa thấy Chúa, mỗi trạm chầu 15 phút. Cồng đoàn vừa đi vừa hát.

Gx Vạn Thắng