Hội Ái Mộ Cha Diệp Nam Úc tiếp đón Cha Roland Jacques - Dương Hữu Nhân phó cáo thỉnh viên thường trực Án Tuyên Thánh cho Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp bên Rôma đến thăm thành phố Adelaide

XEM SLIDE SHOW

Cha Roland còn là Cộng Tác Viên Ngoại Vụ của Bộ Phong Thánh tại Toà Thánh Vatican